DOWNLOAD

Toca Hair Salon: ứng dụng cho phép bạn tạo kiểu tóc cho ông già Noel

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">TOCA HAIR SALON phi&ecirc;n bản gi&aacute;ng sinh l&agrave; ứng dụng tuyệt vời d&agrave;nh cho những người y&ecirc;u qu&yacute; h&igrave;nh ảnh nh&acirc;n vật &ocirc;ng gi&agrave; Noel. Trong ứng dụng bạn c&oacute; thể thực hiện bất k&igrave; kiểu t&oacute;c cho &ocirc;ng gi&agrave; Noel bẳng những c&ocirc;ng cụ như cắt, đổi m&agrave;u t&oacute;c hay l&agrave;m b&ocirc;ng t&oacute;c. H&atilde;y thể hiện sự s&aacute;ng tạo của bạn tr&ecirc;n ch&iacute;nh h&igrave;nh ảnh &ocirc;ng gi&agrave; Noel v&agrave; chia sẻ với bạn b&egrave; của m&igrave;nh nh&eacute;, sẽ rất th&uacute; vị</p>

TOCA HAIR SALON phiên bản giáng sinh là ứng dụng tuyệt vời dành cho những người yêu quý hình ảnh nhân vật ông già Noel. Trong ứng dụng bạn có thể thực hiện bất kì kiểu tóc cho ông già Noel bẳng những công cụ như cắt, đổi màu tóc hay làm bông tóc. Hãy thể hiện sự sáng tạo của bạn trên chính hình ảnh ông già Noel và chia sẻ với bạn bè của mình nhé, sẽ rất thú vị

 

Các tính năng chính

✔ Cắt và cắt tóc bằng kéo và tông đơ tóc điện

✔ Sử dụng máy sấy tóc để tạo kiểu cắt tóc

✔ 12 màu tóc để lựa chọn!

✔ 8 phụ kiện hoàn toàn mới để thêm vào sáng tạo cuối cùng của bạn

✔ Sử dụng thuốc G.R.O. kỳ diệu để làm cho tóc mọc trở lại một lần nữa!

✔ giao diện dễ thương phù hợp với trẻ em

✔ Không có quảng cáo của bên thứ ba

Link tải: IOS

  • Chia sẻ bài viết