DOWNLOAD

Tiny Frog: Chú ếch tinh nghịch

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;"><strong>Tiny Frog</strong>&nbsp;l&agrave; tựa game h&agrave;nh động với h&igrave;nh ảnh ch&uacute; ếch xanh v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn. C&aacute;ch chơi rất đơn giản bạn chỉ cần chạm tay v&agrave;o m&agrave;n h&igrave;nh để ch&uacute; ếch nhảy qua những chiếc l&aacute;, phải thật kh&eacute;o l&eacute;o bởi v&igrave; nếu bạn rơi xuống nước tr&ograve; chơi sẽ kết th&uacute;c ngay lập tức. Mỗi m&agrave;n chơi c&oacute; 15s, trong thời gian n&agrave;y bạn sử dụng những kĩ năng của m&igrave;n để chinh phục v&agrave; đạt được những điểm cao nhất c&oacute; thể.</p>

Tiny Frog là tựa game hành động với hình ảnh chú ếch xanh vô cùng hấp dẫn. Cách chơi rất đơn giản bạn chỉ cần chạm tay vào màn hình để chú ếch nhảy qua những chiếc lá, phải thật khéo léo bởi vì nếu bạn rơi xuống nước trò chơi sẽ kết thúc ngay lập tức. Mỗi màn chơi có 15s, trong thời gian này bạn sử dụng những kĩ năng của mìn để chinh phục và đạt được những điểm cao nhất có thể.

  

Những tính năng:

- Trò chơi dễ gây nghiện cho mọi lứa tuổi

- Phù hợp cho trẻ em và lớn

- Thời gian 15s cho mỗi màn chơi  

- Âm nhạc nền và hiệu ứng âm thanh trung thực

- Chơi với một hoặc nhiều ngón tay

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết