DOWNLOAD

Tini Thief: Người hùng bé nhỏ

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Trong một thế giới của sự tham lam v&agrave; những bất c&ocirc;ng, chứng kiến điều đ&oacute; một anh ch&agrave;ng đ&atilde; quyết định đứng l&ecirc;n để đấu tranh. Tiny Theif một anh ch&agrave;ng tuy nhỏ b&eacute; nhưng v&ocirc; c&ugrave;ng cao thượng, giống như Robin Hood, Tiny Thief người h&ugrave;ng nhỏ b&eacute; sẽ ra tay để ch&ocirc;m chỉa từ những tay nh&agrave; gi&agrave;u để cứu rỗi những người d&acirc;n c&ugrave;ng khổ. Tiny Thief mang lại sự hứng th&uacute; từ c&aacute;c tr&ograve; chơi Poin-And-Click cũ, thu h&uacute;t bạn với phong c&aacute;ch h&igrave;nh ảnh ngộ nghĩnh v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;i hước</p>

Trong một thế giới của sự tham lam và những bất công, chứng kiến điều đó một anh chàng đã quyết định đứng lên để đấu tranh. Tiny Theif một anh chàng tuy nhỏ bé nhưng vô cùng cao thượng, giống như Robin Hood, Tiny Thief người hùng nhỏ bé sẽ ra tay để chôm chỉa từ những tay nhà giàu để cứu rỗi những người dân cùng khổ. Tiny Thief mang lại sự hứng thú từ các trò chơi Poin-And-Click cũ, thu hút bạn với phong cách hình ảnh ngộ nghĩnh và vô cùng hài hước

Trên cuộc hành trình của mình Tiny Thief phải đối mặt với những kẻ thù đáng sợ, giống như Dark Knight, hải tặc giả mạo hoặc thậm chí là một Robot khổng lồ. Để tìm được đến kho báu bạn cần vượt qua 6 nhiệm vụ vô cùng khó khăn, thực hiện những kĩ năng và sự thông minh của mình để vượt qua. Hãy tham gia Tini Thieft và thực hiện những nhiệm vụ thử thách lòng can đảm vào cao thượng của bạn nhé . Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết