DOWNLOAD

TED: Kho Video tổng hợp

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Nếu bạn quan t&acirc;m một số chủ đề v&agrave; bạn muốn t&igrave;m hiểu những video li&ecirc;n quan đến những ch&uacute; đề đ&oacute;, ứng dụng TED chắc chắn l&agrave;m b&agrave;n h&agrave;i l&ograve;ng. Ứng dụng TED&nbsp; d&agrave;nh cho Iphone/Ipad cung cấp cho bạn kho video đầy đủ c&aacute;c chủ đề về: thi&ecirc;n t&agrave;i c&ocirc;ng nghệ, c&aacute;c gốc tự do gi&aacute;o dục, y tế, kinh nghiệm kinh doanh v&agrave; c&aacute;c huyền thoại về &acirc;m nhạc.&nbsp;&nbsp;</p>

Nếu bạn quan tâm một số chủ đề và bạn muốn tìm hiểu những video liên quan đến những chú đề đó, ứng dụng TED chắc chắn làm bàn hài lòng. Ứng dụng TED dành cho Iphone/Ipad cung cấp cho bạn kho video đầy đủ các chủ đề về: thiên tài công nghệ, các gốc tự do giáo dục, y tế, kinh nghiệm kinh doanh và các huyền thoại về âm nhạc. 

 

Toàn bộ thư viện kiến với hơn 1400 videos bạn có thể xem bất kì lúc nào, ngay cả khi không có kết nối mạng. TED Talk với phụ đề hơn 90 ngôn ngữ, bạn có thể xem qua trình nghe nhạc hoặc sử dụng AirPlay để xem thông qua hệ thống giải trí gia đình.

Các ứng dụng TED được cập nhật mỗi ngày với các Video mới từ các sự kiện TED trên thế giới. Ngoài ra bạn cũng có thể chia sẻ cuộc đàm phán yêu thích của bạn với bạn bè của bạn. TED rất tốt cho bạn và tất cả mọi người. Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết