DOWNLOAD

Talking Ben the Dog Free: Trò chuyện cùng với Ben

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

Với hình ảnh chú cún Ben vô cùng dễ thương, trong game Talking Ben the Dog Free nhiệm vụ của bạn là điều khiển và chơi đùa với Ben. Ben là một giáo sư hóa học đã nghỉ hưu nhưng vô cùng tinh nghịch, thói quen của Ben là sống trong môi trường yên tĩnh và làm những việc anh thích.

Với hình ảnh chú cún Ben vô cùng dễ thương, trong game Talking Ben the Dog Free nhiệm vụ của bạn là điều khiển và chơi đùa với Ben. Ben là một giáo sư hóa học đã nghỉ hưu nhưng vô cùng tinh nghịch, thói quen của Ben là sống trong môi trường yên tĩnh và làm những việc anh thích.

Với những hình ảnh dễ thương và vô cùng tinh nghịch trong những hoạt động hàng ngày, bạn có thể cù hoặc thậm chí có một cuộc trò chuyện điện thoại với anh ta và trở thành những người bạn thân thực sự. Ngoài ra bạn có thể ghi lai một cuộc video trò chuyện điện thoại của bạn và Ben để gửi và chia sẻ với bạn bè.Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết