DOWNLOAD

StackMotion: Ứng dụng chỉnh sửa Video Slide chuyên nghiệp

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align:justify">Với những ứng dụng chỉnh sửa video th&igrave; th&ocirc;ng thường chỉ cho ph&eacute;p bạn cắt gh&eacute;p video v&agrave; ch&egrave;n nhạc. Tuy nhi&ecirc;n với ứng dụng sửa video đa chức năng StackMotion những t&iacute;nh năng kh&ocirc;ng dừng tại đ&oacute;, StackMotion l&agrave; c&ocirc;ng cụ chuy&ecirc;n nghiệp t&iacute;ch hợp rất nhiều chức năng kết hợp h&igrave;nh ảnh, video, &acirc;m nhạc v&agrave; hiệu ứng chữ để bạn c&oacute; thể tạo ra những video đẹp mắt nhất.&nbsp; Hơn thế nữa ứng dụng c&ograve;n c&oacute; thể chỉnh sửa chi tiết những bức ảnh, cho ph&eacute;p bạn t&aacute;ch chủ thể ra khỏi hậu cảnh hay cung cấp cho bạn những bộ lọc.</p>

Với những ứng dụng chỉnh sửa video thì thông thường chỉ cho phép bạn cắt ghép video và chèn nhạc. Tuy nhiên với ứng dụng sửa video đa chức năng StackMotion những tính năng không dừng tại đó, StackMotion là công cụ chuyên nghiệp tích hợp rất nhiều chức năng kết hợp hình ảnh, video, âm nhạc và hiệu ứng chữ để bạn có thể tạo ra những video đẹp mắt nhất.  Hơn thế nữa ứng dụng còn có thể chỉnh sửa chi tiết những bức ảnh, cho phép bạn tách chủ thể ra khỏi hậu cảnh hay cung cấp cho bạn những bộ lọc.

Những tính năng

  • Hỗ trợ trình chiếu lên đến 100 hình ảnh
  • Điều chỉnh tốc độ của slide chuyển đổi từ 5 đến 30 giây.
  • Điều chỉnh hình nền bức tranh toàn cảnh trái và cạnh phải, tốc độ di chuyển màn hình
  • Điều chỉnh kích thước, vị trí và định hướng của tất cả các hình ảnh, video,
  • Áp dụng bộ lọc cho cả hai nền và lớp nền trước và xem trước kết quả
  • Thêm các chú thích và tùy biến với sự lựa chọn phông chữ, màu sắc, khoảng cách, thời gian 
  • Chia sẻ những video của bạn thông qua Instagram, Facebook, Youtube, Tumblr, Viddy, Email, Camera Roll, tin nhắn SMS.

Link tải: IOS

Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết