DOWNLOAD

Stackables: công cụ chỉnh sửa ảnh tuyệt vời

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align:justify"><strong>Stackables</strong>&nbsp;l&agrave; ứng dụng cung cấp cho bạn những c&ocirc;ng cụ chỉnh sửa ảnh tuyệt vời. Điều đặc biệt v&agrave; nổi bật nhất tr&ecirc;n Stackables l&agrave; cho ph&eacute;p bạn sử dụng những t&ugrave;y chỉnh n&agrave;y cho từng lớp ảnh (layer) ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c so với những ứng dụng kh&aacute;c l&agrave; chỉ cho ph&eacute;p t&ugrave;y chỉnh cho cả bức ảnh, điều n&agrave;y cho thấy Stackables cho bạn khả năng t&ugrave;y chỉnh chuy&ecirc;n s&acirc;u chuy&ecirc;n nghiệp tương tự như những phần mềm chỉnh sửa ảnh chuy&ecirc;n nghiệp tr&ecirc;n m&aacute;y tinh.</p>

Stackables là ứng dụng cung cấp cho bạn những công cụ chỉnh sửa ảnh tuyệt vời. Điều đặc biệt và nổi bật nhất trên Stackables là cho phép bạn sử dụng những tùy chỉnh này cho từng lớp ảnh (layer) hoàn toàn khác so với những ứng dụng khác là chỉ cho phép tùy chỉnh cho cả bức ảnh, điều này cho thấy Stackables cho bạn khả năng tùy chỉnh chuyên sâu chuyên nghiệp tương tự như những phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp trên máy tinh.

Stackables cung cấp cho bạn với hơn 150 bộ lọc ảnh chuyên nghiệp được thiết kế bởi nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ nổi tiếng Drik Wuestenhagen, ngoài ra Stackables được trang bị hơn 20 công cụ tùy chỉnh chuyên nghiệp đáng chú ý nhất: cân bằng trắng, cân bằng màu sắc, Blur, Speia, Vingnette và độ sâu trường ảnh.

Tính năng chính:

◉ 150 bộ lọc độc đáo

◉ 20 công cụ điều chỉnh chuyên nghiệp

◉ Chỉnh sửa lớp không giới hạn: xoay, sắp xếp lại , ẩn và xóa các lớp .

◉ 18 chế độ pha trộn có thể xem trước

◉ 24 công thức định sẵn , hàng chục công thức người dùng tạo và khả năng lưu các sửa đổi của bạn như công thức và chia sẻ chúng qua email.

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết