DOWNLOAD

SPB Shell 3D: Chuyển đổi giao diện chính sang 3D

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">SPB Shell 3D for Android cung cấp trải nghiệm tuyệt vời với giao diện ch&iacute;nh kh&ocirc;ng gian 3D cực đẹp thay đổi ho&agrave;n to&agrave;n giao diện gốc của bạn. Nổi bật với giao diện 3D xoay tr&ograve;n giữa m&agrave;n h&igrave;nh chủ rất đẹp mắt, ngo&agrave;i ra SPB shell 3D c&ograve;n cung cấp cho bạn hệ thống Widget đi k&egrave;m rất phong ph&uacute; như: lịch, tin tức, ghi ch&uacute;, thư viện ảnh, đồng hồ, nhật k&iacute; cuộc gọi....&nbsp;</p>

SPB Shell 3D for Android cung cấp trải nghiệm tuyệt vời với giao diện chính không gian 3D cực đẹp thay đổi hoàn toàn giao diện gốc của bạn. Nổi bật với giao diện 3D xoay tròn giữa màn hình chủ rất đẹp mắt, ngoài ra SPB shell 3D còn cung cấp cho bạn hệ thống Widget đi kèm rất phong phú như: lịch, tin tức, ghi chú, thư viện ảnh, đồng hồ, nhật kí cuộc gọi....

Điểm yếu duy nhất của SPB Shell 3D có lẽ là launcher này sử dụng khá nhiều ram trong hệ thống. Hãy sử dụng SPB shell 3D và trải nghiệm một giao diện mới đẹp tuyệt vời thay thế giao diện gốc nhàm chán của bạn.

Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết