DOWNLOAD

Skype: Phiên bản cập nhật nhiều tính năng mới

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align:justify">Chắc hẳn những người thường thường xuy&ecirc;n li&ecirc;n lạc với những người th&acirc;n qua mạng &nbsp;th&ocirc;ng qua m&aacute;y t&iacute;nh đều biết đến ứng dụng Skype. Với phi&ecirc;n bản Skype mới nhất tr&ecirc;n di động hiện nay đ&atilde; t&iacute;ch hợp đầy đủ những t&iacute;nh năng tr&ecirc;n phi&ecirc;n bản windows hay mac, thật tuyệt vời bạn c&oacute; thể li&ecirc;n lạc với người th&acirc;n mọi l&uacute;c v&agrave; mọi nơi chỉ cần một kết nối mạng. Tham gia v&agrave;o Skype ngay h&ocirc;m nay để c&oacute; thể giữ li&ecirc;n lạc với những người quan trọng nhất.&nbsp;</p>

Chắc hẳn những người thường thường xuyên liên lạc với những người thân qua mạng  thông qua máy tính đều biết đến ứng dụng Skype. Với phiên bản Skype mới nhất trên di động hiện nay đã tích hợp đầy đủ những tính năng trên phiên bản windows hay mac, thật tuyệt vời bạn có thể liên lạc với người thân mọi lúc và mọi nơi chỉ cần một kết nối mạng. Tham gia vào Skype ngay hôm nay để có thể giữ liên lạc với những người quan trọng nhất.

Những tính năng:

  • Tham gia cùng 250 triệu người mỗi tháng bằng cách sử dụng Skype: Hãy bắt đầu với Skype trên iPhone của bạn và tìm thấy bạn bè của mình ngay lập tức.
  • Gọi cho bạn bè bằng Skype: Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí cho bất cứ ai khác trên Skype.
  • Nói chuyện với bạn bè ngay lập tức: Nhắn tin nhanh cho bạn bè của mình trong nháy mắt và gửi biểu tượng cảm xúc.
  • Thực hiện cuộc gọi cho điện thoại di động và điện thoại cố định: Thêm Skype Credit để gửi tin nhắn SMS hoặc cuộc gọi chi phí thấp cho bạn bè trên điện thoại di động hoặc điện thoại cố định của họ.

Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết