DOWNLOAD

Sketch Guru: Ứng dụng vẽ phác thảo độc đáo

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

Sketch Guru là ứng dụng chuyên nghiệp để làm cho bạn trở thành một nghệ sĩ bằng cách tạo ra các bản phác thảo. Được đánh giá là một trong những ứng dụng miễn phí nhiều người tải nhất trên kho ứng dụng GooglePlay. Sketch Guru cho phép hỗ trợ cả hai bản phác thảo đen trắng và màu sắc với 13 hiệu ứng tuyệt vời bao gồm: Gouache, PencilSketch, ColorPencil, WaterColor, HalfTone, SimpleSketch, ComicB&W, BlackBoard, BlackBoardColor, Print, B&W, PencilSketch2 và No sketch. Bạn có thể chia sẻ những bức ảnh lên những trang mạng xã hội Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, email….

Sketch Guru là ứng dụng chuyên nghiệp để làm cho bạn trở thành một nghệ sĩ bằng cách tạo ra các bản phác thảo. Được đánh giá là một trong những ứng dụng miễn phí nhiều người tải nhất trên kho ứng dụng GooglePlay. Sketch Guru cho phép hỗ trợ cả hai bản phác thảo đen trắng và màu sắc với 13 hiệu ứng tuyệt vời bao gồm: Gouache, PencilSketch, ColorPencil, WaterColor, HalfTone, SimpleSketch, ComicB&W, BlackBoard, BlackBoardColor, Print, B&W, PencilSketch2 và No sketch. Bạn có thể chia sẻ những bức ảnh lên những trang mạng xã hội Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, email….

 

Những tính năng:

  1. Thay đổi kích thước ảnh: bạn có thể sử dụng những công cụ để thay đổi kích thước ảnh hoặc crop theo những bố cục khác nhau.
  2. 13 hiệu ứng phác thảo đen trắng và màu sắc khác nhau

Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết