DOWNLOAD

RollerCoaster Tycoon®: Xây dựng công viên

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;"><strong>RollerCoaster Tycoon&reg;</strong>&nbsp;l&agrave; tựa game giải tr&iacute; tuyệt vời được ph&aacute;t h&agrave;nh cho hệ m&aacute;y IPhone/Ipad. Trong game bạn phải x&acirc;y dựng những đường ray t&agrave;u lượn mang phong c&aacute;ch ri&ecirc;ng của m&igrave;nh để phục vụ những kh&aacute;ch h&agrave;ng trong c&ocirc;ng vi&ecirc;n giải tr&iacute; do ch&iacute;nh bạn quản l&yacute;. Tạo ra c&aacute;c c&ocirc;ng vi&ecirc;n tốt nhất, mở kh&oacute;a những t&iacute;nh năng v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; cạnh tranh hoặc trao đổi những m&oacute;n qu&agrave; với bạn b&egrave; th&ocirc;ng qua Game Center</p>

RollerCoaster Tycoon® là tựa game giải trí tuyệt vời được phát hành cho hệ máy IPhone/Ipad. Trong game bạn phải xây dựng những đường ray tàu lượn mang phong cách riêng của mình để phục vụ những khách hàng trong công viên giải trí do chính bạn quản lý. Tạo ra các công viên tốt nhất, mở khóa những tính năng và cuối cùng là cạnh tranh hoặc trao đổi những món quà với bạn bè thông qua Game Center

Hãy tải và trải nghiệm những điều thú vị từ RollerCoaster Tycoon® một trong những game trong Series xây đựng công viên đình đám nổi tiếng. RollerCoaster Tycoon® được phân phối với giá 2.99 thông qua Appstore.

Những tính năng:

• 20 thiết kế có sẵn

• Hơn 50 nhà hàng, khán đài và những trò chơi giải trí khác nhau

• Mở khóa những tính năng mới để có thể xây dựng công viên hiện đại hơn

• Xây dựng và quản lý kinh tế để có thể tạo ra nhiều việc làm nhất

• Kết nối với bạn bè trên Facebook và Game Center .

• Chia sẻ bản thiết kế tàu lượn với bạn bè hoặc những người chơi khác.

• Cạnh tranh với bạn bè thông qua bảng xếp hạng trực tuyến

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết