DOWNLOAD

Ringtone Maker: Ứng dụng tạo nhạc chuông độc đáo trên Iphone/Ipad

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align:justify">Ringtone Maker cung cấp cho bạn chức năng sử dụng những b&agrave;i nhạc y&ecirc;u th&iacute;ch của bạn từ đ&oacute; căt, gh&eacute;p v&agrave; tạo n&ecirc;n những bản nhạc chu&ocirc;ng ho&agrave;n to&agrave;n mới c&oacute; thể sử dụng để tạo nhạc chu&ocirc;ng thoại, tin nhắn, chu&ocirc;ng b&aacute;o hẹn giờ, v&agrave; nhắc nhở.....</p>

Nếu bạn đang cảm thấy nhàm chán với những nhạc chuông và thông báo trên Iphone, chắc chắn ứng dụng Ringtone Maker sẽ làm bạn hài lòng. Được đánh giá là ứng dụng miễn phí tốt nhất trên Iphone, Ringtone Maker tạo ra những bản nhạc chuông theo phong cách của bạn.

Ringtone Maker cung cấp cho bạn chức năng sử dụng những bài nhạc yêu thích của bạn từ đó căt, ghép và tạo nên những bản nhạc chuông hoàn toàn mới có thể sử dụng để tạo nhạc chuông thoại, tin nhắn, chuông báo hẹn giờ, và nhắc nhở.....

  

Những tính năng

  • Dễ dàn kiểm soát thời gian bắt đầu của bài hát
  • Ghi âm lại âm thanh và làm nhạc chuông
  • Hỗ trợ các tập tin mp3, m4a. Các tập tin mp4 không được hỗ trợ.

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết