DOWNLOAD

Repix: Trình biên tập ảnh hàng đầu

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p><strong>Repix</strong>&nbsp;l&agrave; một tr&igrave;nh bi&ecirc;n tập ảnh tuyệt vời d&agrave;nh cho smartphone v&agrave; m&aacute;y t&iacute;nh bảng. Tuy chỉ mới ra mắt nhưng đ&atilde; gi&agrave;nh được những đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao từ những chuy&ecirc;n gia,&nbsp;<strong>Repix&nbsp;</strong>cho ph&eacute;p bạn biến những bức ảnh b&igrave;nh thường th&agrave;nh những kiệt t&aacute;c. Những chức năng chuy&ecirc;n nghiệp bạn c&oacute; thể tự do chỉnh sửa h&igrave;nh ảnh của bạn với những hiệu ứng tuyệt đẹp b&ecirc;n cạnh những bộ lọc v&agrave; khung được thiết kế bởi chuy&ecirc;n gia thiết kế h&agrave;ng đầu.</p>

Repix là một trình biên tập ảnh tuyệt vời dành cho smartphone và máy tính bảng. Tuy chỉ mới ra mắt nhưng đã giành được những đánh giá rất cao từ những chuyên gia, Repix cho phép bạn biến những bức ảnh bình thường thành những kiệt tác. Những chức năng chuyên nghiệp bạn có thể tự do chỉnh sửa hình ảnh của bạn với những hiệu ứng tuyệt đẹp bên cạnh những bộ lọc và khung được thiết kế bởi chuyên gia thiết kế hàng đầu.

Những tính năng:

- Hơn 30 công cụ chỉnh sửa chi tiết vô cùng độc đáo

- Hỗ trợ công nghệ Galaxy Note S-Pen & Galaxy S4

- 16 bộ lọc với nhiều hiệu ứng đẹp mắt

- 17 khung hình đẹp và sáng tạo

- Công cụ cắt xén siêu mịn

- Nhanh chóng và mạnh mẽ điều chỉnh công cụ cho phép bạn dễ dàng mang lại những điều tốt nhất trong bức ảnh của bạn

- Trực tiếp truy cập vào tất cả các album cũng như hình ảnh trong Facebook

- Công nghệ Studio cấp và giao diện trực quan để truyền cảm hứng cho cấp độ mới của sự sáng tạo


- Chia sẻ trực tiếp hình ảnh của bạn trên các mạng xã hội: Facebook, G+, Twitter....

 

  • Chia sẻ bài viết