DOWNLOAD

Remote Desktop: Ứng dụng điều khiển máy tính từ xa qua Iphone/Ipad

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Thật dễ d&agrave;ng, chỉ với một chiếc Iphone/Ipad l&agrave; bạn c&oacute; thể điều khiển chiếc m&aacute;y t&iacute;nh từ xa th&ocirc;ng qua ứng dung Remote Desktop. Với những t&iacute;nh năng v&ocirc; c&ugrave;ng tiện dung Remote Desktop cho ph&eacute;p Iphone/Ipad c&oacute; thể kết nối với những m&aacute;y t&iacute;nh chạy Windows để c&oacute; thể xem c&aacute;c tập tin, chương tr&igrave;nh, v&agrave; c&aacute;c nội dung kh&aacute;c nhanh ch&oacute;ng v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c. Ngo&agrave;i ra cho ph&eacute;p bạn theo d&otilde;i từ xa qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động của m&aacute;y t&iacute;nh</p>

Thật dễ dàng, chỉ với một chiếc Iphone/Ipad là bạn có thể điều khiển chiếc máy tính từ xa thông qua ứng dung Remote Desktop. Với những tính năng vô cùng tiện dung Remote Desktop cho phép Iphone/Ipad có thể kết nối với những máy tính chạy Windows để có thể xem các tập tin, chương trình, và các nội dung khác nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra cho phép bạn theo dõi từ xa quá trình hoạt động của máy tính

 

Tính năng:

So với phiên bản Lite phiên bản đầy đủ có :

- 2 bàn phím biểu ngữ với các phím thêm .

- Chức năng chuột : nút trái/phải và di chuột.

- Tiêu chuẩn giao thức RDP .

- 8/ 16 bit chế độ màu để cập nhật màn hình nhanh hơn.

- Zoom và cuộn như trình duyệt Safari .

- WOL ( Wake on LAN ) .

- In ấn .

- Hỗ trợ bút cảm ứng

- NETBIOS hỗ trợ tên cho cấu hình dễ dàng .

- Có giấy phép bằng sáng chế cho giao thức RDP từ Microsoft.

Hỗ trợ những ngôn ngữ

- Hỗ trợ 7 bàn phím các loại: Mỹ , Đan Mạch, Đức, Pháp , Anh, Tây Ban Nha, Canada , Thụy Điển, Na Uy , Ý, Hà Lan .

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết