DOWNLOAD

Parashoot Stan: Stanlay Ottershaw dũng cảm

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Parashoot Stan l&agrave; tựa game phong c&aacute;ch h&agrave;nh động kết hợp Endless Runner v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn. Nổi bật với thiết kế đồ họa 2D nh&acirc;n vật hoạt h&igrave;nh đẹp mắt c&ugrave;ng với lối chơi đơn giản rất dễ l&agrave;m quen ngay cả lần đầu, Parashoot Stan ph&ugrave; hợp với mọi người chơi.</p><p style="text-align: justify;">Trong game bạn sẽ v&agrave;o vai nh&acirc;n vật Stanlay Ottershaw, một nh&acirc;n vật anh h&ugrave;ng dũng cảm t&igrave;m c&aacute;ch tho&aacute;t khỏi phi thuyền của bọn xấu xa của Baron Bully v&agrave; phải xoay sở trong ho&agrave;n cảnh từ tr&ecirc;n độ cao hơn 9km. Bạn phải điều khiển kh&eacute;o l&eacute;o sao cho nh&acirc;n vật Stanlay Ottershaw tiếp đất an to&agrave;n, tr&ecirc;n đường đi bạn tr&aacute;nh những chướng ngại vật rất nguy hiểm cản đường. H&atilde;y chơi v&agrave; cảm nhận những điều hấp dẫn từ tựa game hấp dẫn n&agrave;y. &nbsp;</p>

Parashoot Stan là tựa game phong cách hành động kết hợp Endless Runner vô cùng hấp dẫn. Nổi bật với thiết kế đồ họa 2D nhân vật hoạt hình đẹp mắt cùng với lối chơi đơn giản rất dễ làm quen ngay cả lần đầu, Parashoot Stan phù hợp với mọi người chơi.

Trong game bạn sẽ vào vai nhân vật Stanlay Ottershaw, một nhân vật anh hùng dũng cảm tìm cách thoát khỏi phi thuyền của bọn xấu xa của Baron Bully và phải xoay sở trong hoàn cảnh từ trên độ cao hơn 9km. Bạn phải điều khiển khéo léo sao cho nhân vật Stanlay Ottershaw tiếp đất an toàn, trên đường đi bạn tránh những chướng ngại vật rất nguy hiểm cản đường. Hãy chơi và cảm nhận những điều hấp dẫn từ tựa game hấp dẫn này.  Link tải:IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết