DOWNLOAD

Nike+ Running: Ứng dụng theo dõi

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Nếu bạn đang cần một ứng dụng theo d&otilde;i qu&aacute; tr&igrave;nh chạy v&agrave; muốn n&acirc;ng cao th&agrave;nh t&iacute;ch của m&igrave;nh. Đ&acirc;y rồi Nike+ Running l&agrave; ứng dụng thể thao tuyệt vời theo d&otilde;i qu&aacute; tr&igrave;nh chạy v&agrave; gi&uacute;p bạn đạt được mục ti&ecirc;u. Nike+ Running cung cấp rất nhiều t&iacute;nh năng hữu dụng đ&oacute; l&agrave; gi&uacute;p bạn t&iacute;nh to&aacute;n qu&atilde;ng đường, đo lượng thời gian bạn chạy h&agrave;ng ng&agrave;y, cường độ luyện tập, mức độ chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; rất nhiều yếu tố kh&aacute;c nữa.</p>

Nếu bạn đang cần một ứng dụng theo dõi quá trình chạy và muốn nâng cao thành tích của mình. Đây rồi Nike+ Running là ứng dụng thể thao tuyệt vời theo dõi quá trình chạy và giúp bạn đạt được mục tiêu. Nike+ Running cung cấp rất nhiều tính năng hữu dụng đó là giúp bạn tính toán quãng đường, đo lượng thời gian bạn chạy hàng ngày, cường độ luyện tập, mức độ chuyên nghiệp và rất nhiều yếu tố khác nữa.

 

Những tính năng

- Chức năng chính là theo dõi bạn đi bộ và chạy bền hàng ngày

- Theo dõi và quản lý những người khác khi đang chạy cùng bạn

- Ứng dụng sẽ được đặt ở các vị trí tiện dụng như túi, quần, túi xách.

- Bạn có thể điều chỉnh dễ dàng các chức năng dừng lại,khởi động, nghỉ ngơi..

- Bảng xếp hạng thành tích mỗi cá nhân : hàng ngày, hàng tuần , hàng tháng, hàng năm

- Chọn chế độ sử dụng năng lượng tiết kiệm pin đạt hiệu quả cao.

- Có nhiều phông nền cho bạn lựa chọn: đen, xanh , xanh lá cây , cam, hồng

- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ đa dạng và tiện ích...

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết