DOWNLOAD

Nexercise : Ứng dụng theo dõi quá trình tập thể thao

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Nexercise l&agrave; ứng dụng gi&uacute;p cho bạn chăm chỉ tập thể dục hơn. Với việc lấy &yacute; tưởng từ những tr&ograve; chơi th&aacute;ch thức, Nexercise cung cấp cho bạn một mạng x&atilde; hội&nbsp; để bạn c&oacute; thể cạnh tranh v&agrave; th&aacute;ch thức bạn b&egrave;. Điều quan trọng nhất của ứng dụng l&agrave; gi&uacute;p bạn c&oacute; một cơ thể khỏe mạnh, giảm c&acirc;n v&agrave; trực tiếp theo d&otilde;i kết quả qu&aacute; tr&igrave;nh tập luyện của m&igrave;nh.&nbsp;</p>

Nexercise là ứng dụng giúp cho bạn chăm chỉ tập thể dục hơn. Với việc lấy ý tưởng từ những trò chơi thách thức, Nexercise cung cấp cho bạn một mạng xã hội  để bạn có thể cạnh tranh và thách thức bạn bè. Điều quan trọng nhất của ứng dụng là giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh, giảm cân và trực tiếp theo dõi kết quả quá trình tập luyện của mình.

 

Với những tính năng hấp dẫn, Nexercise cho phép bạn theo dõi quá trình tập luyện của bạn bè, nếu thành tích của bạn đạt được thành tốt chắc chắc sẽ giành được những phần thưởng thú vị từ nhà phát triển. Còn chần chừ gì nữa? Hãy tải và trải nghiệm những tính năng vô cùng hữu ích từ Nexercise.   

Link tải : IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết