DOWNLOAD

Murimuri Jump: chú ốc sên tinh nghịch

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Murimuri Jump l&agrave; tựa game mới ra mắt bởi Gamarist một h&atilde;ng ph&aacute;t triển chỉ bao gồm th&agrave;nh vi&ecirc;n đến từ Việt Nam. Nổi bật với h&igrave;nh ảnh đầy m&agrave;u sắc c&ugrave;ng &acirc;m thanh v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i động ph&ugrave; hợp với mọi lứa tu&ocirc;i. Nội dung xoay quanh về cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh tập bay của Murimuri, một ch&uacute; ốc s&ecirc;n với giấc mơ c&oacute; thể chinh phục bầu trời, với kh&aacute;t khao v&agrave; niềm đam m&ecirc; chảy bỏng bạn h&atilde;y chắp c&aacute;nh gi&uacute;p &nbsp;ch&uacute; ốc s&ecirc;n thực hiện điều ước của m&igrave;nh nh&eacute;.</p>

Murimuri Jump là tựa game mới ra mắt bởi Gamarist một hãng phát triển chỉ bao gồm thành viên đến từ Việt Nam. Nổi bật với hình ảnh đầy màu sắc cùng âm thanh vô cùng sôi động phù hợp với mọi lứa tuôi. Nội dung xoay quanh về cuộc hành trình tập bay của Murimuri, một chú ốc sên với giấc mơ có thể chinh phục bầu trời, với khát khao và niềm đam mê chảy bỏng bạn hãy chắp cánh giúp  chú ốc sên thực hiện điều ước của mình nhé.

Trong game bạn chỉ cần chạm và kéo lấy lực để ốc sên có thể bay và bay qua những cây nấm, bên cạnh đó bạn cũng cần chú ý bắt lấy những cục cơm nắm Onigiri để có thêm năng lượng. Hãy tham gia Murimuri Jump và thưởng thức những giây giải trí tuyệt vời cùng chú ốc sên

Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết