DOWNLOAD

MultiTasking: Ứng dụng đa nhiệm tốt nhất cho Android

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 1 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Nếu bạn sử dụng những chiếc m&aacute;y t&iacute;nh bảng m&agrave; muốn tận dụng tốt hơn khả năng đa nhiệm , Multi Tasking l&agrave; ứng dụng tuyệt vời cho bạn. MultiTasking đem lại khả năng xử l&yacute; đa nhiệm được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; th&acirc;n thiện v&agrave; đạt được hiểu quả rất cao.&nbsp;</p>

Nếu bạn sử dụng những chiếc máy tính bảng mà muốn tận dụng tốt hơn khả năng đa nhiệm, MultiTasking là ứng dụng tuyệt vời cho bạn. MultiTasking đem lại khả năng xử lý đa nhiệm được đánh giá là thân thiện và đạt được hiểu quả rất cao

MultiTasking đem lại khả năng chuyển qua lại giữa các ứng dụng nhanh chóng, bên cạnh đó bạn cũng có thể tùy chỉnh kích thước ứng dụng. Rất thuận tiện bạn có thể vừa lướt web mà vẫn có thể commet Facebook và xem Video. Mỗi cửa sổ bạn có thể phóng to và thu nhỏ hoặc di chuyển tới những vị trí mong muốn tương tự cách sử dụng trên một chiếc máy tính windows hay mac.

Ứng dụng miễn phí. Bạn có thể tải về tại đây

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết