DOWNLOAD

MP3 Music Downloader Free: Ứng dụng hỗ trợ tải nhạc cho Iphone/Ipad

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">T&igrave;nh cờ lang thang tr&ecirc;n những trang web v&agrave; bạn nghe được một bản nhạc hay nhưng kh&ocirc;ng thể tải về m&aacute;y của m&igrave;nh. Thật đơn giản với MP3 Music Downloader, ứng dụng miễn ph&iacute; tuyệt vời cho ph&eacute;p bạn tải về v&agrave; chơi bất k&igrave; b&agrave;i h&aacute;t n&agrave;o từ những trang web trực tuyến. Ứng dụng ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute; v&agrave; kh&ocirc;ng hạn chế lượt tải về cho thiết bị của bạn.</p>

Tình cờ lang thang trên những trang web và bạn nghe được một bản nhạc hay nhưng không thể tải về máy của mình. Thật đơn giản với MP3 Music Downloader, ứng dụng miễn phí tuyệt vời cho phép bạn tải về và chơi bất kì bài hát nào từ những trang web trực tuyến. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và không hạn chế lượt tải về cho thiết bị của bạn.

Những tính năng:

- Nghe những bài hát đã tải về

- Tính năng nghe nhạc phong phú.

- Chức năng cảm ứng để điều khiển như bỏ qua các bài hát và tua nhanh

- Lặp lại chức năng / trộn / Danh sách Lặp lại .

- Album Nghệ thuật , Lyrics Viewer, Artist / Song / Album Info Editor.

- Chế độ cân bằng âm thanh để kiểm soát âm thanh tốt hơn .

-Chia sẻ với bạn bè thông qua Facebook / Twitter

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết