DOWNLOAD

Mac Remote: Ứng dụng theo dõi và điều khiển máy tính chạy hệ điều hành Mac OSX

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Mac Remote l&agrave; ứng dụng tuyệt vời gi&uacute;p bạn c&oacute; thể theo d&otilde;i v&agrave; điều khiển họa động những thiết bị chạy hệ điều h&agrave;nh MAC OSX, chỉ cần một chiếc điện thoại chạy hệ điều h&agrave;nh Android hoặc IOS l&agrave; bạn c&oacute; thể sử dụng Mac Remote mọi l&uacute;c v&agrave; mọi nơi.&nbsp;</p>

Mac Remote là ứng dụng tuyệt vời giúp bạn có thể theo dõi và điều khiển họa động những thiết bị chạy hệ điều hành MAC OSX, chỉ cần một chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android hoặc IOS là bạn có thể sử dụng Mac Remote mọi lúc và mọi nơi.

Điều đặc biệt trong Mac Remote là bạn có thể thực hiện những thao tác mà không cần phải cài đặt thêm những chương trình trên máy tính.  Được đánh giá là tốt hơn Apple Remote, bạn có thể xem phim mà không cần phải ra khỏi ghế ngồi. Ngoài ra ứng dụng còn có thể kiểm soát các chương trình giải trí hay công việc như: Itunes, Iphoto, Quicktime, Mplayer, PowerPoint. Bạn cũng có thể tắt máy, điều khiển độ sáng… Tất cả đều được điều khiển từ xa. Hãy tải và trải nghiệm những điều tuyệt vời từ ứng dụng thông minh Mac Remote. Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết