DOWNLOAD

King of Opera: Vị vua Opera

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Nếu bạn cần một tựa game để xả stress hay đơn giản l&agrave; &nbsp;cạnh tranh với bạn b&egrave; th&igrave; <strong>King Of Opera</strong> chắc chắn sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m bạn thật vọng. &nbsp;Tựa game với c&aacute;ch chơi đơn giản những v&ocirc; c&ugrave;ng th&uacute; vị, bạn sử chạm v&agrave;o đối tượng tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh điều khiển v&agrave; đ&aacute;nh bại lần lượt c&aacute;c đối tượng kh&aacute;c.&nbsp;</p>

Nếu bạn cần một tựa game để xả stress hay đơn giản là  cạnh tranh với bạn bè thì King Of Opera chắc chắn sẽ không làm bạn thật vọng.  Tựa game với cách chơi đơn giản những vô cùng thú vị, bạn sử chạm vào đối tượng trên màn hình điều khiển và đánh bại lần lượt các đối tượng khác. 

Khi nhân vật của bạn vào được vòng ánh sáng, lập tức nhân vật cất giọng Opera. Khi đó bạn sẽ có lợi thế, nhưng bạn sẽ bạn phải giữ lợi thế này càng lâu càng tốt bởi những người chơi còn lại sẽ không để yên cho bạn. Tham gia King of Opera bạn sẽ có những phút giây cười nghiêng ngả với bạn bè. 

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết