DOWNLOAD

JR Split File – Phần mềm hỗ trợ

Nguyễn Minh Tình Nguyễn Minh Tình vào ngày 20/08/2014 0 Bình luận

Với JR Split File, bạn có thể chia những tập tin có kích thước lớn thành những tập tin kích thước nhỏ hơn. Những file định dạng lại theo định dạng .bat tuy nhiên bạn có thể hợp nhất để tạo ra một tập tin gốc.

Với JR Split File, bạn có thể chia những tập tin có kích thước lớn thành những tập tin kích thước nhỏ hơn. Những file định dạng lại theo định dạng .bat tuy nhiên bạn có thể hợp nhất để tạo ra một tập tin gốc. Bạn cũng có thể tạo ra những tập tin với một kích thước xác định, phù hợp khi ghi những đĩa CD bị giới hạn dung lượng.

JR Split File

Phiên bản trước đây

 

JR Split File

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu:

Windows 98/2000 / NT / ME / XP / Vista, NET Framework2, 32MB RAM, 500KB không gian đĩa cứng

Hệ điều hành:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Link tải JR Split File

NamNT

  • Chia sẻ bài viết