DOWNLOAD

Ikara: Ứng dụng hát karaoke tuyệt vời cho người Việt

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;"><strong>Ikara</strong>&nbsp;l&agrave; ứng dụng tuyệt vời cho ph&eacute;p bạn h&aacute;t Karaoke ngay tr&ecirc;n chiếc smartphone hay m&aacute;y t&iacute;nh bảng. Ikara l&agrave; ứng dụng thuần việt miễn ph&iacute; tr&ecirc;n Android cho ph&eacute;p bạn dễ d&agrave;ng chọn h&aacute;t v&agrave; tải những b&agrave;i h&aacute;t y&ecirc;u th&iacute;ch được cập nhật thường xuy&ecirc;n. Với giao diện trực quan với kho &acirc;m nhạc chất lượng cao.</p>

Ikara là ứng dụng tuyệt vời cho phép bạn hát Karaoke ngay trên chiếc smartphone hay máy tính bảng. Ikara là ứng dụng thuần việt miễn phí trên Android cho phép bạn dễ dàng chọn hát và tải những bài hát yêu thích được cập nhật thường xuyên. Với giao diện trực quan với kho âm nhạc chất lượng cao.


 

Ikara cung cấp đầy đủ những chức năng hữu ích của một chiếc máy Karaoke. Ngoài những tính năng hát và ghi âm, Ikara còn có thể là môi trường cho những người âm nhạc có thể trao đổi và kết bạn với nhau thông qua phòng chat Room.

Được phát hành miễn phí thông qua Google Play Ikara cung cấp cho bạn những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời. Hãy thể hiện khả năng ca hát của bạn và chia sẻ qua Viber, FaceBook, line, Wechat để mọi người có thể gần nhau hơn.

Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết