DOWNLOAD

Hunter Island: Hòn đảo bí ẩn

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Nếu bạn từng h&acirc;m mộ những trận chiến v&agrave; những nh&acirc;n vật trong bộ phim hoạt h&igrave;nh nổi tiếng Pokemon? Đừng bỏ lỡ tựa game Hunter Island, với phong c&aacute;ch nhập vai v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn bạn sẽ được ch&igrave;m đắm trong thế giới của những nh&acirc;n vật Pokemon thực sự. Lấy bối cảnh rộng lớn v&agrave; nhiều điều b&iacute; ẩn Hunter Island, v&ugrave;ng đất li&ecirc;n tục bị những cuộc x&acirc;m chiếm, hạn h&aacute;n v&agrave; nhiều thi&ecirc;n tai xảy ra thường xuy&ecirc;n xảy ra tại đ&acirc;y.&nbsp; H&ograve;n đảo đang gặp phải những vấn đề kh&oacute; khăn v&agrave; những người sống ở đ&oacute; đang cần một người anh h&ugrave;ng như bạn. Trong game nhiệm vụ của bạn l&agrave; chiến đấu chống lại những kẻ xấu xa, chấm dứt những thảm họa v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; những b&iacute; mật đằng sau sự biến mất của nền văn minh cổ đại.</p>

Nếu bạn từng hâm mộ những trận chiến và những nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Pokemon? Đừng bỏ lỡ tựa game Hunter Island, với phong cách nhập vai vô cùng hấp dẫn bạn sẽ được chìm đắm trong thế giới của những nhân vật Pokemon thực sự. Lấy bối cảnh rộng lớn và nhiều điều bí ẩn Hunter Island, vùng đất liên tục bị những cuộc xâm chiếm, hạn hán và nhiều thiên tai xảy ra thường xuyên xảy ra tại đây.  Hòn đảo đang gặp phải những vấn đề khó khăn và những người sống ở đó đang cần một người anh hùng như bạn. Trong game nhiệm vụ của bạn là chiến đấu chống lại những kẻ xấu xa, chấm dứt những thảm họa và khám phá những bí mật đằng sau sự biến mất của nền văn minh cổ đại.

Tính năng:

-Hơn 300 con quái vật khác nhau.

-Một cuộc chiến dài xoay quanh những bí ẩn.

-Hơn 100 nhiệm vụ.

-Tìm vật phẩm để bổ xung và nâng cấp quân đội của bạn .

-Thực hiện những trận chiến với hàng tram chiến thuật khác nhau

-Hệ thống chiến đấu độc đáo: quân đội vs quân đội

-Chiến đấu với những người khác thông qua Game Center

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết