DOWNLOAD

How to Make Origami – Animated: Nghệ thuật gấp giấy

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">How to Make Origami &ndash; Animated l&agrave; ứng dụng tuyệt vời gi&uacute;p bạn biến những tờ giấy h&igrave;nh vu&ocirc;ng hay chữ nhật trở th&agrave;nh những con vật hay những đồ vật v&ocirc; c&ugrave;ng th&uacute; vị. Ứng dụng cung cấp cho bạn những hướng dẫn chi tiết từng bước thực hiện với những h&igrave;nh ảnh kh&ocirc;ng gian 3D. Với hơn 70 mẫu Origami đa dạng: khủng long, chim, ếch, thỏ, hoa..... bạn c&oacute; thể thoải m&aacute;i chọn để tạo ra những sản phẩm độc đ&aacute;o.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

How to Make Origami – Animated là ứng dụng tuyệt vời giúp bạn biến những tờ giấy hình vuông hay chữ nhật trở thành những con vật hay những đồ vật vô cùng thú vị. Ứng dụng cung cấp cho bạn những hướng dẫn chi tiết từng bước thực hiện với những hình ảnh không gian 3D. Với hơn 70 mẫu Origami đa dạng: khủng long, chim, ếch, thỏ, hoa..... bạn có thể thoải mái chọn để tạo ra những sản phẩm độc đáo.

Thật dễ dàng chỉ với ứng dụng đơn giản và những bước thực hiện đơn giản là bạn có thể tạo nên những món quà vô cùng ý nghĩa để tặng cho những người bạn và người thân trong gia đình.

Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết