DOWNLOAD

Google Play Music: Kho âm nhạc rộng lớn

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">H&atilde;y kh&aacute;m ph&aacute; kho &acirc;m nhạc đến từ ứng dụng<strong>&nbsp;Google Play Music</strong>&nbsp;d&agrave;nh cho hệ m&aacute;y Iphone/Ipad, kho nhạc với hơn 20.000 b&agrave;i h&aacute;t đến từ c&aacute;c nghệ sĩ danh tiếng.&nbsp;<strong>Google Play Music&nbsp;</strong>cho ph&eacute;p bạn nghe v&agrave; chia sẻ to&agrave;n bộ sưu tập nhạc của bạn bất k&igrave; khi n&agrave;o. Ngo&agrave;i ra bạn c&oacute; thể đ&aacute;nh gi&aacute; b&agrave;i h&aacute;t hoặc album của người kh&aacute;c.</p>

Hãy khám phá kho âm nhạc đến từ ứng dụng Google Play Music dành cho hệ máy Iphone/Ipad, kho nhạc với hơn 20.000 bài hát đến từ các nghệ sĩ danh tiếng. Google Play Music cho phép bạn nghe và chia sẻ toàn bộ sưu tập nhạc của bạn bất kì khi nào. Ngoài ra bạn có thể đánh giá bài hát hoặc album của người khác.

 

Tất cả âm nhạc của bạn được lưu trữ trực tuyến vì vậy không phải lo lắng về đồng bộ và không gian lưu trữ. Nếu không có một thiết bị được cài sẵn Google Play Music bạn cũng có thể thưởng thức kho nhạc thông qua mọi trình duyệt Web.

Những tính năng:

* Nghe bài hát không giới hạn.

* Có thể tạo các Playlist tùy chỉnh từ bất kỳ bài hát , nghệ sĩ hoặc album

* Thưởng thưởng thức Playlist của người khác

* Nhận những đánh giá từ người khác

* Ứng dụng miễn phí và không kèm quảng cáo.

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết