DOWNLOAD

GoldMan HD: Anh chàng đảo mỏ

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Nếu bạn đang cần một game để giải tr&iacute; th&igrave; đừng bỏ qua GoldMan HD, một tựa game với lối chơi v&ocirc; c&ugrave;ng đơn giản nhưng v&ocirc; c&ugrave;ng th&uacute; vị. Trong game bạn sẽ v&agrave;o vai một thợ mỏ gi&agrave;, nhiệm vụ của bạn l&agrave; sử dụng chiếc m&aacute;y bắn bom để ph&aacute; nổ những hầm mỏ để t&igrave;m được những mỏ v&agrave;ng. Nếu bạn kh&eacute;o l&eacute;o một ch&uacute;t l&agrave; c&oacute; thể vượt qua những m&agrave;n game dễ d&agrave;ng.</p>

Nếu bạn đang cần một game để giải trí thì đừng bỏ qua GoldMan HD, một tựa game với lối chơi vô cùng đơn giản nhưng vô cùng thú vị. Trong game bạn sẽ vào vai một thợ mỏ già, nhiệm vụ của bạn là sử dụng chiếc máy bắn bom để phá nổ những hầm mỏ để tìm được những mỏ vàng. Nếu bạn khéo léo một chút là có thể vượt qua những màn game dễ dàng.

Những tính năng:

  • Hơn 100 cấp độ
  • Hệ thống tiền thưởng độc đáo : có 3 bộ sưu tập danh hiệu mà bạn có thể đạt được
  • Hơn 8 loại bom, có thể sử dụng để phá hủy từng loại vật chất khác nhau
  • Hơn loại vất chất có những đặc tính khác nhau

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết