DOWNLOAD

Glow Hockey: Khúc côn cầu trên băng

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Glow Hockey cho hệ điều h&agrave;nh Android mang lại một phong c&aacute;ch mới của tr&ograve; chơi kh&uacute;c c&ocirc;n cầu. Gameplay đơn giản để l&agrave;m quen nhưng kh&oacute; khăn để l&agrave;m chủ thực sự kh&uacute;c c&ocirc;n cầu. H&atilde;y tải v&agrave; vượt qua thử th&aacute;ch với những đối thủ nặng k&iacute;.</p>

Glow Hockey cho hệ điều hành Android mang lại một phong cách mới của trò chơi khúc côn cầu. Gameplay đơn giản để làm quen nhưng khó khăn để làm chủ thực sự khúc côn cầu. Hãy tải và vượt qua thử thách với những đối thủ nặng kí.

Các tính năng chính:

Chế độ

+ Chơi đơn hoặc có thể 2 người cùng chơi trên một thiết bị.

+ Đồ họa ánh sáng đầy màu sắc.

+ Mượt mà với thời gian đáp ứng nhanh.

+ Vật lý thực tế

+ Chế độ chơi đơn nhanh, thử thách bản thân với 4 mức độ khó khăn

+ 4 mái chèo có thể lựa chọn

+ Rung khi chạm được mục tiêu

+ Hỗ trợ gần như tất cả các thiết bị Android

Link tải: Android

  • Chia sẻ bài viết