DOWNLOAD

Free Wi-Fi: Ứng dụng tìm Wi-Fi nhanh chóng

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Free Wi-Fi l&agrave; ứng dụng hỗ trợ d&ograve; v&agrave; t&igrave;m Wifi miễn ph&iacute; h&agrave;ng đầu thế giới với 2,5 triệu người sử dụng.&nbsp; Với Free Wi-Fi bạn sẽ kh&ocirc;ng phải lo v&igrave; phải mất nhiều thời gian v&agrave; c&ocirc;ng d&ograve; t&igrave;m, bạn chỉ cần một chiếc Iphone hoặc Ipad c&oacute; c&agrave;i sẵn ứng dụng l&agrave; bạn c&oacute; thể kết nối mạng Internet mọi l&uacute;c mọi nơi. Ứng dụng c&ograve;n cung cấp cho bạn giao diện bản đồ thời gian thực với những địa điểm Wi-Fi được hiện chi tiết.</p>

Free Wi-Fi là ứng dụng hỗ trợ dò và tìm Wifi miễn phí hàng đầu thế giới với 2,5 triệu người sử dụng. Với Free Wi-Fi bạn sẽ không phải lo vì phải mất nhiều thời gian và công dò tìm, bạn chỉ cần một chiếc Iphone hoặc Ipad có cài sẵn ứng dụng là bạn có thể kết nối mạng Internet mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng còn cung cấp cho bạn giao diện bản đồ thời gian thực với những địa điểm Wi-Fi được hiện chi tiết.

 

Với giao diện trực quan và dễ sử dụng, người dùng sẽ nhanh chóng làm quen với Free Wi-Fi khi lần đầu tiên sử dụng. Tuy nhiên: Ứng dụng chỉ cho phép tìm các điểm Wi-Fi miễn phí tại Hoa Kỳ. Trong thời gian sắp tới nhà phát triển sẽ nâng cấp tính năng và hỗ trợ thêm nhiều địa điểm các nước khác. Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết