DOWNLOAD

Find My Friends: Ứng dụng định vị tìm vị trí bạn bè và người thân

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 4 Bình luận

<p style="text-align:justify">Find My Friends l&agrave; ứng dụng tuyệt vời cho ph&eacute;p bạn dễ d&agrave;ng x&aacute;c định được vị tr&iacute; bạn b&egrave; v&agrave; gia đ&igrave;nh sử dụng Iphone, Ipad, hoặc Ipod Touch. Chỉ cần c&agrave;i đặt ứng dụng miễn ph&iacute; v&agrave; đăng nhập với Apple ID l&agrave; bạn c&oacute; thể bắt đầu sử dụng.</p>

Find My Friends là ứng dụng tuyệt vời cho phép bạn dễ dàng xác định được vị trí bạn bè và gia đình sử dụng Iphone, Ipad, hoặc Ipod Touch. Chỉ cần cài đặt ứng dụng miễn phí và đăng nhập với Apple ID là bạn có thể bắt đầu sử dụng.

 

Ứng dụng cho phép bạn thêm một người bạn dễ dàng, chỉ cần chọn địa chỉ liên lạc của bạn hoặc cung cấp một địa chỉ email để gửi một lời mời.

Nếu bạn muốn, bạn có thể sử dụng chia sẻ tạm thời để chia sẻ vị trí với một nhóm  bạn bè trong một thời gian nhất định, chẳng hạn như một buổi tối hoặc một ngày nghỉ. Nếu không muốn bạn cũng có thể tắt tính năng này.

Tìm bạn bè cũng cho phép thiết lập cảnh báo dựa trên địa điểm mà có thể tự động thông báo cho bạn khi một người bạn đến sân bay, một đứa trẻ rời khỏi trường hoặc một thành viên trong gia đình về đến nhà an toàn.

Các tính năng chính:

• Bạn bè và gia đình

• Lựa chọn tạm thời chia sẻ

• thông báo dựa trên vị trí

• Kiểm soát riêng tư đơn giản

• Hạn chế của cha mẹ

• Miễn phí cho iPhone , iPad, và iPod touch

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết