DOWNLOAD

FatBooth: Ứng dụng chỉnh sửa ảnh thú vị

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Đ&uacute;ng như t&ecirc;n gọi FatBooth, ứng dụng chỉnh sửa ảnh n&agrave;y cho ph&eacute;p bạn chỉnh sửa những đối tượng trong ảnh trở n&ecirc;n b&eacute;o ph&igrave; rất th&uacute; vi. FatBooth l&agrave; một trong những ứng dụng phổ biến nhất tr&ecirc;n Iphone, v&agrave; b&acirc;y giờ Fatbooth đ&atilde; c&oacute; sẵn để tải miễn ph&iacute; tr&ecirc;n GooglePlay.</p>

Đúng như tên gọi FatBooth, ứng dụng chỉnh sửa ảnh này cho phép bạn chỉnh sửa những đối tượng trong ảnh trở nên béo phì rất thú vi. FatBooth là một trong những ứng dụng phổ biến nhất trên Iphone, và bây giờ Fatbooth đã có sẵn để tải miễn phí trên GooglePlay.

Thật tuyệt vời bạn có thể sử dụng FatBooth cho gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp và chia sẻ ảnh thông qua email, Facebook, Twitter.

Các tính năng

• Làm việc với ảnh chụp bằng camera của điện thoại Android của bạn hoặc từ thư viện ảnh của bạn

• Tự động cắt bằng cách nhận diện khuôn mặt

• Quá trình chỉnh sửa ngay lập tức mà không cần kết nối internet

• Lắc thiết bị để xem trước và sau khi chỉnh sửa

• Di chuyển kết quả vào bộ sưu tập ứng dụng

• Lưu kết quả vào thư viện ảnh của bạn

• Chia sẻ với bạn bè của bạn thông qua email , Facebook hoặc Twitter

Link tải: android

Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPad, game hay cho iPad 4

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết