DOWNLOAD

Fake Call & SMS: Ứng dụng giả cuộc gọi và sms

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align:justify"><strong>Fake Call &amp; SMS&nbsp;</strong>sẽ g&acirc;y nhiều hiểu lầm h&agrave;i hước cho ng&agrave;y c&aacute; th&aacute;ng tư. Sử dụng&nbsp;<strong>Fake Call &amp; SMS&nbsp;</strong>bạn c&oacute; thể gửi tin nhắn sms hay cuộc gọi giả cho ch&iacute;nh m&igrave;nh hoặc người kh&aacute;c. Ngo&agrave;i việc d&ugrave;ng dể tr&ecirc;u đ&ugrave;a bạn b&egrave; th&igrave; ứng dụng c&ograve;n c&oacute; t&iacute;nh năng v&ocirc; c&ugrave;ng c&ugrave;ng hữu &iacute;ch kh&aacute; đ&oacute; l&agrave; đ&ocirc;i giả cuộc gọi để giải cứu m&igrave;nh một t&igrave;nh huống kh&oacute; xử như cuộc gọi nh&agrave;m ch&aacute;n, cuộc tr&ograve; chuyện phiền nhiễu, cuộc phỏng vấn v&ocirc; nghĩa....</p>

Fake Call & SMS sẽ gây nhiều hiểu lầm hài hước cho ngày cá tháng tư. Sử dụng Fake Call & SMS bạn có thể gửi tin nhắn sms hay cuộc gọi giả cho chính mình hoặc người khác. Ngoài việc dùng dể trêu đùa bạn bè thì ứng dụng còn có tính năng vô cùng cùng hữu ích khá đó là đôi giả cuộc gọi để giải cứu mình một tình huống khó xử như cuộc gọi nhàm chán, cuộc trò chuyện phiền nhiễu, cuộc phỏng vấn vô nghĩa....

    

Các tính năng:

- Mô phỏng màn hình gọi điện thoại giả như thực như điện thoại khác nhau của bạn : Samsung giao diện người dùng , Sony Erisson , HTC Sense , ICS , vv

- Tùy chỉnh giả id người gọi, hình ảnh, số lượng , trong cuộc gọi thoại và nhạc chuông cho một cuộc gọi giả mới

- Lịch trình đa các cuộc gọi giả mạo / sms

- Tùy chỉnh và quản lý khác nhau giọng nói và nhạc chuông cuộc gọi cho mỗi cuộc gọi giả mạo / sms

- Fake cuộc gọi / tin nhắn thiết lập nhanh chóng ;

- Lịch trình một cuộc gọi giả / tin nhắn mới tại một thời điểm cụ thể

- Chọn giả id người gọi từ danh bạ của bạn ;

- Ngoài ra cho thấy trong lịch sử cuộc gọi giả của bạn ;

- Cuộc gọi Fake / sms rung động và cuộc gọi giả giọng nói có thể được tùy chỉnh.

- Chơi âm thanh giả sau khi cuộc gọi giả mạo trả lời.

- Chia sẻ Fake id người gọi với bạn bè của bạn từ Gmail , nhắn tin và Twitter.

Link tải: Android

Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết