DOWNLOAD

Duolingo: Ứng dụng học ngoại ngữ tuyệt vời

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 32 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Nếu bạn cảm thấy ch&aacute;n v&igrave; những phương ph&aacute;p học ngoại ngữ th&ocirc;ng thường, ứng dụng Duolingo chắc chắn sẽ l&agrave;m bạn h&agrave;i l&ograve;ng. Duolingo l&agrave; ứng dụng miễn ph&iacute; gi&uacute;p cho bạn học tiếng T&acirc;y Ban Nha, Ph&aacute;p, Đức, Bồ Đ&agrave;o Nha, &Yacute; v&agrave; tiếng Anh&nbsp; với những phương ph&aacute;p mới dễ tiếp thu</p>

Nếu bạn cảm thấy chán vì những phương pháp học ngoại ngữ thông thường, ứng dụng Duolingo chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Duolingo là ứng dụng miễn phí giúp cho bạn học tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Ý và tiếng Anh  với những phương pháp mới dễ tiếp thu.

Ngoài những chức năng học từ vựng theo những ảnh hay học phát âm qua những đoạn hội thoại, ứng dụng còn cho phép bạn thực hiện những bài kiểm tra định kì nhằm đánh giá quá trình học của bạn.  Với Duolingo, bạn sẽ được học ngoại ngữ hoàn toàn miễn phí và không có quảng cáo đi kèm. Tuyệt vời hơn là hình ảnh màu sắc bắt mắt sẽ tạo được cảm hứng khi học. Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết