DOWNLOAD

Dudu Rush: Hành trình khám phá sự sống

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">H&atilde;y tham gia v&agrave;o tựa game Dudu Rush v&agrave; thực hiện cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; cuộc sống v&ocirc; c&ugrave;ng th&uacute; vị c&ugrave;ng cậu b&eacute; Dudu, nhỏ b&eacute; nhưng v&ocirc; c&ugrave;n dũng cảm . Trong tr&ograve; chơi bạn bạn phải gặp những thử th&aacute;ch v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn, sử dụng c&aacute;c kĩ năng chạy, nhảy v&agrave; bay để vượt chướng ngại vật hay sử dụng s&uacute;ng để giết qu&aacute;i vật tr&ecirc;n đường đi.</p>

Hãy tham gia vào tựa game Dudu Rush và thực hiện cuộc hành trình khám phá cuộc sống vô cùng thú vị cùng cậu bé Dudu, nhỏ bé nhưng vô cùn dũng cảm . Trong trò chơi bạn bạn phải gặp những thử thách vô cùng khó khăn, sử dụng các kĩ năng chạy, nhảy và bay để vượt chướng ngại vật hay sử dụng súng để giết quái vật trên đường đi.

Những tính năng:

  • 6 cấp độ đầy thách thức
  • Hơn 30 loại quái vật khác nhau
  • 20 loại boss có sức mạnh khác nhau

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết