DOWNLOAD

Disk Size Manager 2.1 – Phần mềm theo dõi và tìm kiếm tập tin nhanh chóng dành cho Windows

Nguyễn Minh Tình Nguyễn Minh Tình vào ngày 19/08/2014 0 Bình luận

Disk Size Manager là phần mềm theo dõi và tìm kiếm tập tin cho Windows 9x / ME / 2000 / NT / XP / Vista / 7. Sử dụng Disk Size Manager bạn có thể theo dõi không gian đĩa cứng của bạn để đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất.

Chào mừng bạn đến Disk Size Manager phần mềm quản lý không gian đĩa cứng mạnh mẽ cho Windows 9x / ME / 2000 / NT / XP / Vista / 7.

Sử dụng Disk Size Manager bạn có thể theo dõi không gian đĩa cứng của bạn để đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất. Disk Size Manager cung cấp cho bạn những thông tin đầy đủ về các thư mục và ổ đĩa cua bạn. Thông tin bao gồm không gian thư mục / ổ đĩa (tổng cộng có sẵn, nén, được sử dụng bởi các loại khác nhau của tập tin, vv) trong các đơn vị khối lượng (KB, MB, GB) hoặc phần trăm, số lượng file..

Disk Size Manager 2.1

Disk Size Manager cũng cung cấp cho bạn một công cụ tìm kiếm để tìm kiếm các tập tin và thư mục có đủ điều kiện theo quy định của bạn. Phạm vi của các tìm kiếm khá rộng, bạn có thể tìm được những văn bản nhiều văn bản, ngày tạo / sửa đổi, kích thước, thuộc tính, vv

Disk Size Manager sẽ giúp bạn theo dõi việc hoạt động của không gian lưu trữ của bạn để bạn có thể tăng hiệu quả sử dụng của bạn. Tất cả các thông tin được cung cấp Disk Size Manager sẽ giúp bạn quản lý ổ đĩa của bạn dễ dàng hơn.  Link tải: Disk Size Manager 2.1 phiên bản dùng thử

NamNT

  • Chia sẻ bài viết