DOWNLOAD

DECOPIC: Ứng dụng chỉnh sửa ảnh dễ thương

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;"><strong>DECOPIC</strong> l&agrave; một ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuy&ecirc;n nghiệp nổi bật với những t&iacute;nh năng hấp dẫn. Thật nhanh ch&oacute;ng với v&agrave;i bước đơn giản bạn c&oacute; thể khiến những h&igrave;nh ảnh trở n&ecirc;n phong c&aacute;ch v&agrave; dễ thương, với những h&igrave;nh ảnh m&agrave;u sắc của Hello Kitty v&agrave; những khung h&igrave;nh dễ thương <strong>DECOPIC</strong> l&agrave; ứng dụng tuyệt vời v&agrave; kh&ocirc;ng thể thiếu được của những bạn trẻ.&nbsp;</p>

DECOPIC là một ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp nổi bật với những tính năng hấp dẫn. Thật nhanh chóng với vài bước đơn giản bạn có thể khiến những hình ảnh trở nên phong cách và dễ thương, với những hình ảnh màu sắc của Hello Kitty và những khung hình dễ thương DECOPIC là ứng dụng tuyệt vời và không thể thiếu được của những bạn trẻ.

Những tính năng:

  • Rất nhiều đồ trang trí miễn phí: Hơn 500 tem và khung hình dễ thương có sẵn miễn phí!
  • Công cụ trang trí có sẵn tiện dụng: bộ lọc, khung hình, tem, chữ, bút, tẩy và nhiều hơn nữa..
  • Trang tri dễ dàng: với vài chạm đơn giản ứng dụng tạo ra những hình ảnh đẹp mắt ngay với cả những người sử dụng lần đầu
  • Hàng trăm bộ lọc khác nhau: trang phục, ảnh tự chụp, thời trang, móng tay, ăn trưa, thú cưng và nhiều hơn nữa.
  • Có thể chia sẻ với bạn bè thông qua các mạng xã hội: Facebook, Twitter, G+...
  • Đồ trang trí dễ thương: cập nhật những hình ảnh đễ thương từ hình ảnh của những tạp trí thời trang của Nhật Bản

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết