DOWNLOAD

Battery HD+ ứng dụng quản lý pin tuyệt vời trên IOS

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 3 Bình luận

<p style="margin-left:36.0pt">Battery HD+ l&agrave; ứng dụng quản l&yacute; ứng dụng gi&uacute;p gia tăng sử dụng pin h&agrave;ng đầu cho iphone. Với hớn 14 triệu người sử dụng c&ugrave;ng những phản hồi đ&aacute;nh gi&aacute; cao, Battery HD+ thực sự l&agrave; một ứng dụng kh&ocirc;ng thể thiếu tr&ecirc;n chiếc iphone của bạn. Ứng dụng cho ph&eacute;p bạn theo d&otilde;i thời lượng sử dụng c&aacute;c ứng dụng qua đ&oacute; tự động t&iacute;nh to&aacute;n tối ưu qu&aacute; tr&igrave;nh nhằm tăng thời gian sử dụng pin. Ngo&agrave;i ra ứng dụng c&ograve;n c&oacute; thể th&ocirc;ng b&aacute;o khi bạn sạc đầy pin hoặc cảnh b&aacute;o pin yếu&hellip;.</p>

 

Battery HD+ là ứng dụng quản lý ứng dụng giúp gia tăng sử dụng pin hàng đầu cho iphone. Với hớn 14 triệu người sử dụng cùng những phản hồi đánh giá cao, Battery HD+ thực sự là một ứng dụng không thể thiếu trên chiếc iphone của bạn. Ứng dụng cho phép bạn theo dõi thời lượng sử dụng các ứng dụng qua đó tự động tính toán tối ưu quá trình nhằm tăng thời gian sử dụng pin. Ngoài ra ứng dụng còn có thể thông báo khi bạn sạc đầy pin hoặc cảnh báo pin yếu….

Cho phép theo dõi hoạt động của những ứng dụng sử dụng thường xuyên:

- Nghe nhạc

- Xem video

- Nói chuyện trên điện thoại

- Đang duyệt Internet (WiFi hoặc EDGE/3G)

- Chế độ chờ

- Thời gian còn lại để nạp tiền

- 2D và 3D Games

- Đọc sách

- Định vị GPS

- Video chat

- Ảnh Taking

- Video ghi âm

Xem thêm thông tin:

  • Chia sẻ bài viết