DOWNLOAD

BADLAND: Hành trình khám phá bí ẩn

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;"><strong>BADLAND&nbsp;</strong>l&agrave; tựa game bay nhảy phi&ecirc;u lưu h&agrave;nh động v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn. Lấy bối cảnh khu rừng tuyệt đẹp c&oacute; nhiều sinh vật đa dạng, c&acirc;y cối v&agrave; hoa l&aacute; tuy nhi&ecirc;n lại ẩn chứa những điều huyền b&iacute;. Trong game người chơi phải điều khiển một trong những cư d&acirc;n của rừng để kh&aacute;m ph&aacute; những điều đang diễn ra, cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh đầy gian nan với v&ocirc; v&agrave;n những cạm bẫy v&agrave; chướng ngại vật đang chờ đ&oacute;n bạn ph&iacute;a trước.</p>

BADLAND là tựa game bay nhảy phiêu lưu hành động vô cùng hấp dẫn. Lấy bối cảnh khu rừng tuyệt đẹp có nhiều sinh vật đa dạng, cây cối và hoa lá tuy nhiên lại ẩn chứa những điều huyền bí. Trong game người chơi phải điều khiển một trong những cư dân của rừng để khám phá những điều đang diễn ra, cuộc hành trình đầy gian nan với vô vàn những cạm bẫy và chướng ngại vật đang chờ đón bạn phía trước.

Những tính năng:

- Chiến dịch một người chơi với 80 cấp độ độc đáo và sẽ còn tăng thêm trong các bản cập nhật

- Chế độ nhiều người chơi, lên đến bốn người chơi trong cùng một thiết bị với 22 cấp độ và sẽ còn tăng thêm trong các bản cập nhật

- Điều khiển một chạm trực quan cùng với thiết kế sáng tạo

- Trải nghiệm game với âm thanh và hình ảnh ấn tượng

- Hỗ trợ điện thoại và máy tính bảng Android

- Cấp độ và nội dung được cập nhật thêm trong các bản cập nhật

Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết