DOWNLOAD

Agricola: Chăm nuôi và mở rộng trang trại

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

Đến với Agricola bạn được trở về Châu Âu trong thế kỷ 17, thời kì phục hồi từ thời điểm khó khăn. Nhiệm vụ trong game của bạn chính là làm một người nông dân thực sự, thực hiện những nhiệm vụ gieo hạt và gặt hái, chăn nuôi và mở rộng gia đình để phát triển.

Đến với Agricola bạn được trở về Châu Âu trong thế kỷ 17, thời kì phục hồi từ thời điểm khó khăn. Nhiệm vụ trong game của bạn chính là làm một người nông dân thực sự, thực hiện những nhiệm vụ gieo hạt và gặt hái, chăn nuôi và mở rộng gia đình để phát triển.

GamePlay đơn giản, Agricola là một trò chơi theo lượt bao gồm sáu giai đoạn và 14 hiệp. Tại mỗi lượt chơi bạn phải đặt một thành viên trong gia đình trong thành phố thu thập tài nguyên để có thể cải thiện nông trại. Bajncos thể nhận được vật liệu xây dựng như gỗ và gạch, ruộng cày và hạt giống, hoặc hàng rào để có thể giam giữ vật nuôi. Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết