ĐÁNH GIÁ – TƯ VẤN

Hướng dẫn chuyển dữ liệu trên Blackberry Priv

Admin Admin vào ngày 22/11/2015 32 Bình luận

FPT Shop Hướng dẫn cách dữ liệu trên Blackberry Priv, smartphone Android đầu tiên của BlackBerry

Ứng dụng BlackBerry Content Transfer giúp chuyển dữ liệu được lưu trên máy bạn đang dùng trước đó sang BlackBerry Priv mới. Ảnh, phim, danh bạ và các nội dung khác đều có thể dùng BlackBerry Content Transfer để chuyển dễ dàng và nhanh chóng. Ứng dụng này tương thích với hệ điều hành Android, iOS, BlackBerry 10 và BlackBerry 7.

 

Hướng dẫn chuyển dữ liệu trên Blackberry Priv

 

Để bắt đầu thực hiện, hãy chọn loại điện thoại của bạn theo danh sách dưới đây:
 

BlackBerry 10 (10.2.1 trở lên)
 

CÁCH THỰC HIỆN TRÊN BLACKBERRY PRIV

Ở bước thiết lập đầu tiên trên Priv, bạn sẽ được hỏi xem có muốn chuyển dữ liệu từ máy cũ sang hay không. Nếu không hoàn tất quá trình chuyển dữ liệu khi lần đâu thiết lập thì bạn có thể chuyển dữ liệu vào bất cứ lúc nào bằng cách chọn ứng dụng BlackBerry Content Tranfer trong menu ứng dụng của máy. BlackBerry Content Transfer không chuyển dữ liệu được liên kết với một tài khoản trên web, chẳng hạn như các danh bạ được liên kết từ tài khoản Gmail hay các tài liệu được lưu trên Dropbox. Ứng dụng này cũng không chuyển dữ liệu được lưu trên thẻ nhớ.
 
1.    Khi thấy lời nhắc > chọn Đây là thiết bị mới của tôi.
2.    Sau đó chọn “Chuyển dữ liệu dùng Google Drive”.
3.    Chọn “Tiếp theo” để chuyển dữ liệu bằng Google Drive.
4.    Chọn tài khoản Google của bạn rồi sau đó nhấn OK.
5.    Nếu bạn chưa đăng nhập sẵn tài khoản google thì hãy đăng nhập để tiếp tục.

Tải ứng dụng BlackBerry10

 

CHUYỂN DỮ LIỆU THÔNG QUA GOOGLE DRIVER

1.    Trên máy cũ của bạn, mở ứng dụng BlackBerry Content Transfer, chọn Tiếp theo.
2.    Chọn Tiếp theo một lần nữa.
3.    Đăng nhập vào tài khoản Google hoặc tạo một tài khoản Google mới.
4.    Chọn Cho phép.
5.    Chọn loại dữ liệu bạn muốn chuyển sang thiết bị mới, sau đó chọn Bắt đầu.
6.    Để bảo mật dữ liệu, nhập mật khẩu trong mục Tạo mật khẩu. Nhập lại mật khẩu lần nữa tại màn hình Xác Nhận Mật Khẩu, sau đó chọn Tiếp theo. Dữ liệu của bạn bắt đầu được chuyển lên Google Drive.
7.    Khi kết thúc quá trình chuyển lên Google Drive, trên thiết bị mới bạn truy cập  ứng dụng BlackBerry Content Transfer, nhập mật khẩu bảo mật dữ liệu mà bạn đã tạo ở bước 6, và chọn Tiếp Theo để tiếp tục quá trình chuyển dữ liệu.
8.    Nếu có thêm yêu cầu, nhập mật khẩu cho tài khoản email của bạn.
 
SAU KHI HOÀN TẤT

•    Sau khi dữ liệu của bạn được chuyển sang Priv, bạn có thể xoá dữ liệu trên máy của bạn từ Google Drive. Chọn Chọn Xoá Nội dung chuyển.
•    Sau khi chuyển dữ liệu xong, chọn Xem Chi Tiết để xác nhận dữ liệu của bạn đã được chuyển. Chọn Xong khi bạn kiết thúc việc kiểm tra.

BlackBerry 7
 

CÁCH THỰC HIỆN TRÊN BLACKBERRY PRIV

Ở bước thiết lập đầu tiên trên Priv, bạn sẽ được hỏi xem có muốn chuyển dữ liệu từ máy cũ sang hay không. Nếu không hoàn tất quá trình chuyển dữ liệu khi lần đâu thiết lập thì bạn có thể chuyển dữ liệu vào bất cứ lúc nào bằng cách chọn ứng dụng BlackBerry Content Tranfer trong menu ứng dụng của máy. BlackBerry Content Transfer không chuyển dữ liệu được liên kết với một tài khoản trên web, chẳng hạn như các danh bạ được liên kết từ tài khoản Gmail hay các tài liệu được lưu trên Dropbox. Ứng dụng này cũng không chuyển dữ liệu được lưu trên thẻ nhớ.
Trước khi bắt đầu: Để chuyển dữ liệu qua Wifi, cả máy cũ và máy mới phải cùng kết nối vào một mạng Wifi. Mạng wifi nên là mạng cá nhân, ví dụ như mạng wifi tại nhà bạn. Cần chắc rằng không có thẻ nhớ trong thiết bị khi chuyển dữ liệu bằng wifi.

 Tải ứng dụng cho BlackBerry OS 7

 

CHUYỂN DỮ LIỆU QUA WIFI

1.    Trên máy mới, mở BlackBerry Content Transfer và chọn Đây là Máy mới hoặc Tiếp theo > Sử dụng cách khác.
2.    Trên máy cũ, mở ứng dụng BlackBerry Content Transfer, sau đó chọn Tiếp theo > Sử dụng cách khác.
3.    Trên máy cũ, theo danh sách, chọn thiết bị mới (Máy mới của bạn có thể là thiết bị trong danh sách).
4.    Trên máy cũ, chọn loại dữ liệu bạn muốn chuyển sang máy mới, sau đó chọn Bắt đầu.
5.    Trên máy cũ, tại màn hình Tạo Mật Khẩu, nhập một mật khẩu để bảo vệ dữ liệu của bạn. Nhận mật khẩu một lần nữa, và chọn Tiếp theo.
6.    Trên máy mới, nhập mật khẩu mà bạn đã tạo ở bước 5.
 
SAU KHI HOÀN TẤT

•    Sau khi dữ liệu của bạn được chuyển sang Priv, bạn có thể xoá dữ liệu trên máy chọn Xoá Nội dung chuyển.
•    Sau khi chuyển dữ liệu xong, chọn Xem chi tiết để xác nhận dữ liệu của bạn đã được chuyển. Chọn Xong khi bạn kết thúc việc kiểm tra.

Android (4.0 trở lên)
 

CÁCH THỰC HIỆN TRÊN BLACKBERRY PRIV

Ở bước thiết lập đầu tiên trên Priv, bạn sẽ được hỏi xem có muốn chuyển dữ liệu từ máy cũ sang hay không. Nếu không hoàn tất quá trình chuyển dữ liệu khi lần đâu thiết lập thì bạn có thể chuyển dữ liệu vào bất cứ lúc nào bằng cách chọn ứng dụng BlackBerry Content Tranfer trong menu ứng dụng của máy. BlackBerry Content Transfer không chuyển dữ liệu được liên kết với một tài khoản trên web, chẳng hạn như các danh bạ được liên kết từ tài khoản Gmail hay các tài liệu được lưu trên Dropbox. Ứng dụng này cũng không chuyển dữ liệu được lưu trên thẻ nhớ.

1.    Khi thấy lời nhắc, chọn Đây là thiết bị mới của tôi.
2.    Sau đó chọn Chuyển dữ liệu dùng Google Drive.
3.    Chọn Tiếp theo để chuyển dữ liệu bằng Google Drive.
4.    Chọn tài khoản Google của bạn rồi sau đó chọn OK.
5.    Nếu bạn chưa đăng nhập sẵn tài khoản google thì hãy đăng nhập thêm tài khoản.

BẮT ĐẦU CHUYỂN DỮ LIỆU

Tải ứng dụng Android

SỬ DỤNG GOOGLE DRIVE

1.    Trên máy cũ của bạn, mở ứng dụng BlackBerry Content Transfer, chọn Tiếp theo.
2.    Chọn Tiếp theo một lần nữa.
3.    Đăng nhập vào tài khoản Google và tạo một tài khoản Google mới.
4.    Chọn Cho phép.
5.    Chọn loại dữ liệu bạn muốn chuyển sang thiết bị mới, sau đó chọn Bắt đầu .
6.    Để bảo mật dữ liệu, nhập mật khẩu trong màn hình Tạo Mật Khẩu. Nhập lại mật khẩu lần nữa tại màn hình Xác Nhận Mật Khẩu, sau đó chọnTiếp theo.
Thiết bị của bạn bắt đầu được chuyển lên Google Drive.
7.    Khi kết thúc quá trình chuyển lên Google Drive, trên thiết bị mới trong ứng dụng BlackBerry Content Transfer (CHUYỂN NỘI DUNG), nhập mật khẩu bảo mật dữ liệu mà bạn đã tạo ở bước 6, và chọn Tiếp theo để tiếp tục quá trình chuyển dữ liệu.
 
SAU KHI HOÀN TẤT

•    Sau khi dữ liệu của bạn được chuyển sang Priv, bạn có thể xoá dữ liệu trên máy của bạn từ Google Drive. Chọn Xoá Nội dung chuyển.
•    Sau khi chuyển dữ liệu xong, chọn Xem chi tiết chuyển để xác nhận dữ liệu của bạn đã được chuyển. Chọn Xong khi bạn kết thúc việc kiểm tra.

iOS (phiên bản 8 trở lên)
 

CÁCH THỰC HIỆN TRÊN BLACKBERRY PRIV

Ở bước thiết lập đầu tiên trên Priv, bạn sẽ được hỏi xem có muốn chuyển dữ liệu từ máy cũ sang hay không. Nếu không hoàn tất quá trình chuyển dữ liệu khi lần đâu thiết lập thì bạn có thể chuyển dữ liệu vào bất cứ lúc nào bằng cách chọn ứng dụng BlackBerry Content Tranfer trong menu ứng dụng của máy. BlackBerry Content Transfer không chuyển dữ liệu được liên kết với một tài khoản trên web, chẳng hạn như các danh bạ được liên kết từ tài khoản Gmail hay các tài liệu được lưu trên Dropbox. Ứng dụng này cũng không chuyển dữ liệu được lưu trên thẻ nhớ.

1.    Khi thấy lời nhắc, chọn Đây là thiết bị mới của tôi.
2.    Sau đó, chọn Chuyển dữ liệu dùng Google Drive
3.    Chọn Tiếp tục để chuyển dữ liệu bằng Google Drive.
4.    Chọn tài khoản Google của bạn rồi sau đó chọnOK.
5.    Nếu bạn chưa đăng nhập sẵn tài khoản google thì hãy đăng nhập ở thêm tài khoản.
 
BẮT ĐẦU CHUYỂN DỮ LIỆU

Tải ứng dụng của iOS

 

CHUYỂN DỮ LIỆU THÔNG QUA GOOGLE DRIVER

1.    Trên máy cũ của bạn, mở ứng dụng BlackBerry Content Transfer, chọn Tiếp theo.
2.    Chọn Tiếp theo.
3.    Đăng nhập vào tài khoản Google và tạo một tài khoản Google mới.
4.    Chọn Cho phép.
5.    Chọn loại dữ liệu bạn muốn chuyển sang thiết bị mới, sau đó chọn Bắt đầu.
Lưu ý: Nhấn nút Home trong quá trình chuyển dữ liệu sẽ huỷ bỏ việc chuyển.

SAU KHI HOÀN TẤT

•    Sau khi dữ liệu của bạn được chuyển sang Priv, bạn có thể xoá dữ liệu trên máy của bạn từ Google Drive. Chọn Xoá Nội dung chuyển.
•    Sau khi chuyển dữ liệu xong, chọn Xem chi tiết chuyển để xác nhận dữ liệu của bạn đã được chuyển. Chọn Xong khi bạn kết thúc việc kiểm tra.

 

  • Chia sẻ bài viết