ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Your Money Pro – Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>&quot;Your Money Pro&quot; l&agrave; một ứng dụng đầy đủ v&agrave; mạnh mẽ để theo d&otilde;i t&agrave;i ch&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n dễ d&agrave;ng v&agrave; c&oacute; trật tự. Hỗ trợ iOS 6 v&agrave; m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị v&otilde;ng mạc mới 4-inch iPhone 5. N&oacute; đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y chi tiết đồ họa t&ugrave;y biến với nhiều chủ đề. Giao diện người d&ugrave;ng dễ sử dụng.</p>

"Your Money Pro" là một ứng dụng đầy đủ và mạnh mẽ để theo dõi tài chính cá nhân dễ dàng và có trật tự.

 

 • Hỗ trợ iOS 6 và màn hình hiển thị võng mạc mới 4-inch iPhone 5.
 • Nó đã trình bày chi tiết đồ họa tùy biến với nhiều chủ đề.
 • Giao diện người dùng dễ sử dụng.

Các tính năng:

 

 • Một bản tóm tắt chi phí hàng tháng và hàng năm với bảng xếp hạng.
 • Khả năng thêm chi phí định kỳ cho mỗi ngày/ tháng/ năm/ mỗi 2 tháng/ mỗi 3 tháng, 6 tháng một lần (tiền lương, trợ cấp, tiền cho thuê, vay ngân hàng, hóa đơn).
 • Bảng xếp hạng hàng năm với các khoản thu nhập và chi phí khác.
 • Mật khẩu.
 • Đưa ra tập tin Excel.
 • Biểu đồ thanh và biểu đồ đường thẳng.
 • Sao lưu qua email.
 • Ghi chú cho các giao dịch của bạn (Ấn vào hàng để xem chú ý).
 • 25 loại được xác định trước
 • Khả năng thêm danh mục mới hoặc chỉnh sửa (Chạm vào loại hàng để chỉnh sửa).
 • Tùy chỉnh các mẫu mà bạn có thể thiết lập các phong cách ưa thích cho "Your Money Pro".

Nếu bạn muốn thử, nó có phiên bản miễn phí.
Ứng dụng sẽ được cập nhật liên tục dựa trên nhu cầu người dùng.
Từ phiên bản đầu tiên đã được thêm vào nhiều tính năng, mục đích là để không ngừng cải thiện ứng dụng này và tất cả những nâng cấp trong tương lai sẽ được miễn phí.

Download: iOS

your-money-pro-itunes-ios-app
your-money-pro-itunes-ios-app
your-money-pro-itunes-ios-app
your-money-pro-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
 • Chia sẻ bài viết