ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Yogify By Electronic Arts - Luyện Yoga mỗi ngày

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>T&igrave;m lại sức mạnh, sự thăng bằng, v&agrave; t&iacute;nh linh hoạt với Yogify. Bắt đầu thực h&agrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute;! Đẩy t&acirc;m tr&iacute; v&agrave; cơ thể của bạn vượt khỏi tầm giới hạn với c&aacute;c chương tr&igrave;nh yoga d&ograve;ng kiểu Yogify. Tiếp cận với người mới bắt đầu v&agrave; thử th&aacute;ch để h&agrave;nh giả c&oacute; kinh nghiệm, l&agrave;m chủ hơn 275 b&agrave;i tập độc đ&aacute;o ...</p>

Tìm lại sức mạnh, sự thăng bằng, và tính linh hoạt với Yogify. Bắt đầu thực hành hoàn toàn miễn phí! Đẩy tâm trí và cơ thể của bạn vượt khỏi tầm giới hạn với các chương trình yoga dòng kiểu Yogify.  

Tiếp cận với người mới bắt đầu và thử thách để hành giả có kinh nghiệm, làm chủ hơn 275 bài tập độc đáo đặt ra trong thực tiễn chất lượng studio hoặc từ những tiện nghi của nhà Yogify lợi ích bao gồm:

  • 35 giờ yoga trên 50 cấp độ các bài học trong tổng số
  • Thích hợp dùng yogi của tất cả các cấp - mới bắt đầu, trung gian, và các chuyên gia
  • Với hơn 275 + bài yoga với hình minh họa hình ảnh, tín hiệu âm thanh và lời khuyên
  • Kết nối với cộng đồng của hành giả thông qua Facebook, Twitter, Instagram, và Pinterest
  • Tùy chỉnh âm nhạc của bạn trong khi bạn thực hành bắt đầu cuộc hành trình của bạn với các lớp học mẫu miễn phí có tính năng nhịp độ nhanh, tràn đầy năng lượng tập luyện mà liên kết mạnh mẽ đặt ra trong kế để trao quyền cho cơ thể và tâm trí. Sau đó, chọn từ một bộ sưu tập trong năm chương trình lớp khác nhau, trong độ khó từ cấp 1-3.

Mua một chương trình với $ 1.99, một cấp độ hoàn toàn với $ 3.99, hoặc nhận được toàn bộ bộ sưu tập (và giảm giá đáng kể) với giá $ 9.99.
Với Yogify, bạn có thể thực hành bài yoga của bạn bất cứ nơi nào bạn thích.
Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối với WiFi trước khi cài đặt Yogify. 

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

yogify-itunes-ios-app
yogify-itunes-ios-app
yogify-itunes-ios-app
yogify-itunes-ios-app
yogify-itunes-ios-app
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết