ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Yoga đích thực với Deepak Chopra

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Ứng dụng với chất lượng HD video v&agrave; độ ph&acirc;n giải h&igrave;nh ảnh cao - thiết kế đặc biệt cho iPad, bạn c&oacute; thể thực h&agrave;nh bất cứ nơi n&agrave;o, với t&iacute;nh thực tế v&agrave; vui nhộn đ&acirc;y l&agrave; ứng dụng yoga tr&ecirc;n điện thoại di động to&agrave;n diện nhất, mang đến cho bạn Deepak Chopra &amp; yoga boss Tara Stiles. Th&iacute;ch hợp cho tất cả c&aacute;c cấp, bao gồm việc đề ra v&agrave; th&oacute;i quen để ph&aacute;t triển sức mạnh, sự c&acirc;n bằng, v&agrave; t&iacute;nh linh hoạt.</p>

Ứng dụng với chất lượng HD video độ phân giải hình ảnh cao - thiết kế đặc biệt cho iPad, bạn có thể thực hành bất cứ nơi nào, với tính thực tế và vui nhộn đây là ứng dụng yoga trên điện thoại di động toàn diện nhất, mang đến cho bạn Deepak Chopra & yoga boss Tara Stiles. Thích hợp cho tất cả các cấp, bao gồm việc đề ra và thói quen để phát triển sức mạnh, sự cân bằng, và tính linh hoạt.

Lựa chọn giữa bài học giảng dạy theo chương trình, cá nhân, hoặc thói quen đặc biệt được thiết kế bởi Deepak và Tara. Hoặc nếu bạn muốn tạo thói quen cho riêng mình từ sự đa dạng của chương trình có sẵn. Chọn âm nhạc của bạn, và có thể có hoặc không có tiếng nói của Deepak đi cùng trong bài thực hành của bạn. Xem phần hướng dẫn của Tara như bạn thực hành hoặc tạm dừng và xem một video hướng dẫn để tìm hiểu những sắc thái của biểu diễn mỗi cá nhân đặt ra một cách chính xác (tất cả video có yêu cầu truy cập mạng).

 "Yoga Authentic với Deepak Chopra, có Tara Stiles" pha trộn sự tinh tế trong thực tế của giáo sư Deepak, với  việc thực hành trên cơ thể vật lý của Tara Stiles, căn cứ thực tế và sự hiểu biết về lý thuyết đích thực của yoga qua ứng dụng này, Deepak và Tara hợp nhất hai thế hệ khác nhau với cùng một sứ mệnh: truyền bá ý thức và sống từ bi cho càng nhiều người càng tốt.

Có câu hỏi, đề nghị, hoặc cần sự hỗ trợ? Hãy gửi thư cho chúng tôi qua Email askdeepak@signalpatterns.com
Tìm hiểu thêm tại www.DeepakChopraMobile.com

Tạo thói quen tập yoga của bạn!

 

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

Yoga đích thực với Deepak Chopra
Yoga đích thực với Deepak Chopra
Yoga đích thực với Deepak Chopra
Yoga đích thực với Deepak Chopra
Yoga đích thực với Deepak Chopra
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết