ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: VOA News Special English 2011 Lite - Nghe và học tiếng Anh

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>VOA News Special English 2011 Lite l&agrave; Phần mềm chứa c&aacute;c tập tin &acirc;m thanh chất lượng v&agrave; cho ph&eacute;p học bất cứ l&uacute;c n&agrave;o bạn th&iacute;ch ngay cả trong trường hợp kh&ocirc;ng c&oacute; kết nối Internet. Dịch ch&iacute;nh x&aacute;c văn bản để gi&uacute;p bạn hiểu v&agrave; học hỏi. Đọc to&agrave;n văn bản v&agrave; c&acirc;u theo c&acirc;u đọc v&agrave; lại chơi tr&ecirc;n một nhấp chuột duy nhất để n&acirc;ng cao hiệu quả học tập. Lặp đi lặp lại việc đọc từng c&acirc;u v&agrave; t&agrave;i liệu tham khảo ghi &acirc;m khuyến kh&iacute;ch bạn học đ&uacute;ng tiếng Anh-Mỹ.</p>

VOA News Special English 2011 Lite là một ứng dụng học tiếng Anh đặc biệt VOA, đó là dễ sử dụng, đơn giản và hiệu quả. Nó bao gồm bảy phần chính của VOA Tiếng Anh vào năm 2011, 35 báo cáo. Tăng 21 báo cáo sau khi đánh giá

Các tính năng

 • Phần mềm này chứa các tập tin âm thanh chất lượng và cho phép học bất cứ lúc nào bạn thích ngay cả trong trường hợp không có kết nối Internet.
 • Dịch chính xác văn bản để giúp bạn hiểu và học hỏi.
 • Đọc toàn văn bản và câu theo câu đọc và lại chơi trên một nhấp chuột duy nhất để nâng cao hiệu quả học tập.
 • Lặp đi lặp lại việc đọc từng câu và tài liệu tham khảo ghi âm khuyến khích bạn học đúng tiếng Anh-Mỹ.

Đọc toàn văn

 •  Nhấp vào câu để play .
 •  Giữ câu lặp lại đọc nó ở một khoảng thời gian thường xuyên trong 3 giây.
 •  Kéo bài viết lên và xuống để tạm dừng.
 •  Nền chơi thuận tiện cho các hoạt động khác.
 •  Tự động chơi lại, điều khiển trò chơi của trước hoặc sau bài viết.
 •  Điều chỉnh màu nền, cỡ chữ và màu sắc nổi bật của văn bản.

Câu theo câu: Luyện Nói

 • Lặp lại các câu dự kiến và ghi lại.
 • Đọc được lặp đi lặp lại tự động nếu không có phản ứng học được phát hiện trong thời gian dài.
 • Phát lại phần tự động ghi âm sau khi học lặp đi lặp lại;. so sánh dẫn của giọng nói được kích hoạt .
 • Nhấn vào mũi tên trái và phải hoặc di chuyển màn hình để bỏ qua câu trước hoặc sau

Dịch ngôn ngữ

 • Hơn 60 Ngôn ngữ

Báo Cáo Nông nghiệp: Báo cáo về nông nghiệp khoa học công nghệ và các sản phẩm, bao gồm các phát triển mới nhất trong khoa học nông nghiệp và công nghệ trên toàn thế giới, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp hiện đại của Mỹ, các nghiên cứu của các nhà khoa học trong lĩnh vực cụ thể của ngành nông nghiệp và phân tích và nghiên cứu về các hiện tượng tự nhiên cụ thể mà có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Báo cáo Kinh tế: Phát triển kinh tế đặc biệt là một trọng tâm của sự chú ý. Nó là rất hữu ích ở chỗ nó không chỉ được cập nhật những phát triển mới nhất và những thay đổi trong nền kinh tế toàn cầu, một số vấn đề thông thường và kiến thức về các vấn đề kinh tế.

Báo cáo Giáo dục: Truyền tải các thông tin liên quan đến giáo dục mới nhất của Hoa Kỳ và thế giới cho tất cả các học viên. Đặc biệt, một số thông tin rất hữu ích cho người học tiếng Anh.

Báo cáo y tế: Bao gồm các đối tượng của sức khỏe có liên quan chặt chẽ với tất cả mọi người, bao gồm cả CPR (hồi sức tim-phổi), virus và các bệnh phát hiện gần đây nhất và lời khuyên y tế khác nhau mà bạn không biết. Không chỉ có thể nâng cao trình độ tiếng Anh của bạn, mà còn nâng cao điều kiện sức khỏe của bạn trước khi bạn tìm hiểu về nó.

Về Tin tức: Bao gồm chính trị trên toàn thế giới, kinh tế, quân sự, ngoại giao, quan hệ quốc tế, tôn giáo, điều kiện thời tiết khác nhau và các sự kiện lớn và những giai thoại.

Từ và các câu chuyện: Là một loại vật liệu rất tốt để học tiếng Anh Mỹ, nó giới thiệu những từ ngữ, biểu thức và cụm từ trong tiếng Anh Mỹ sống động và thú vị thông qua các câu chuyện kể. Bạn có thể không chỉ được thưởng thức những câu chuyện thú vị đọc trong tiếng Anh-Mỹ đích thực, mà còn nâng cao kiến thức về nền văn hóa xã hội, truyền thống lịch sử và tình hình hiện tại của Hoa Kỳ.

Báo cáo Công nghệ: Báo cáo về những phát triển mới nhất trong khoa học và công nghệ hiện đại , bao gồm vật lý, hóa học, thiên văn học, địa lý, sinh học, vệ sinh môi trường, tâm lý học, giáo dục, dược và khoa học máy tính và áp dụng cho sinh viên đại học và các học viên khoa học để thu thập thông tin và tìm hiểu khoa học và công nghệ Anh.

Có gì mới trong phiên bản 1.3.2

1, Khắc phục lỗi dịch trực tuyến
2, Tối ưu hóa các kinh nghiệm thực tế mà nói, để tăng thời gian ghi âm
3, Nghe các bài tập tăng điều chỉnh tỷ lệ phát biểu
4, Tối ưu hóa cho iPhone5


Thông tin ứng dụng:

 • Thể loại: Tin tức
 • Cập nhật: 28 tháng 2 2013
 • Version: 1.3.2
 • Kích thước: 70,9 MB
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc,
 • Phát triển: Diao YING
 • © 2012 iEnglish Studio
 • Xếp hạng 4 +
 • Yêu cầu: Tương thích với iPhone, iPod touch và iPad. Yêu cầu iOS 4.3 hoặc mới hơn. Ứng dụng này được tối ưu hóa cho iPhone 5.

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

voa-news-special-english-2011-itunes-ios-app
voa-news-special-english-2011-itunes-ios-app
voa-news-special-english-2011-itunes-ios-app
voa-news-special-english-2011-itunes-ios-app
voa-news-special-english-2011-itunes-ios-app
voa-news-special-english-2011-itunes-ios-app
voa-news-special-english-2011-itunes-ios-app
voa-news-special-english-2011-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
 • Chia sẻ bài viết