ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Visual Budget – Quản lý chi tiêu trực quan

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

Với Visual Budget, dễ dàng quản lý tài khoản cá nhân và các tài khoản kinh doanh của bạn, nó sử dụng phân tích mạnh mẽ, tiên tiến và các tính năng hợp nhất. Visual Budget có thể được sử dụng để xử lý nhiều tài khoản cùng một lúc và sắp xếp chúng vào các nhóm khác nhau.

Với Visual Budget, dễ dàng quản lý tài khoản cá nhân và các tài khoản kinh doanh của bạn, nó sử dụng phân tích mạnh mẽ, tiên tiến và các tính năng hợp nhất.

Visual Budget có thể được sử dụng để xử lý nhiều tài khoản cùng một lúc và sắp xếp chúng vào các nhóm khác nhau.

Thể loại chi phí/ thu nhập được tạo ra một cách tự động dựa trên một mô hình tiêu chuẩn phù hợp với hầu hết các nhu cầu. Hiển nhiên bạn có thể sửa đổi danh sách thể loại này cho phù hợp với nhiều yêu cầu cụ thể hơn cho mỗi tài khoản của bạn. Hai cấp độ của mục/ tiểu mục cho phép bạn xác định kế hoạch ngân sách của mình một cách dễ dàng nhưng chính xác.

Bạn có thể nhập vào các giao dịch tài chính của mình bằng tay, hoặc tự động bằng cách nhập CSV (bảng tính) hoặc các file OFX (tiêu chuẩn ngân hàng) với việc chia sẻ tập tin iTunes.

Đánh dấu vào các giao dịch của bạn để đảm bảo rằng chúng phù hợp với báo cáo ngân hàng của bạn.
Xác định giao dịch định kỳ, chẳng hạn như một thuê bao Internet hàng tháng, một lần và cho tất cả.

Hình ảnh Ngân sách cũng có tính năng công cụ Tổng quan, cho phép bạn hình dung sự phân hủy của các giao dịch của bạn và những thay đổi trong cân đối của bạn trong chớp mắt, và giám sát ngân sách của bạn hiệu quả

Một số đồ thị (biểu đồ thanh hay tròn) được cung cấp bởi ứng dụng cung cấp cho bạn một cái nhìn rõ ràng và tổng hợp của các giao dịch và các sự cố của họ trong phần thay đổi chi phí, thu nhập, chủng loại và ngân sách.

Download: iOS

visual-budget-expense-tracking-itunes-ios-app-
visual-budget-expense-tracking-itunes-ios-app-
visual-budget-expense-tracking-itunes-ios-app-
visual-budget-expense-tracking-itunes-ios-app-
visual-budget-expense-tracking-itunes-ios-app-
 
  • Chia sẻ bài viết