ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Visa QIWI Wallet – Ví tiền đa năng

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 9 Bình luận

<p>Visa QIWI Wallet cung cấp một c&aacute;ch đơn giản v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy để thanh to&aacute;n h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; dịch vụ, nhận thanh to&aacute;n v&agrave; chuyển tiền tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Nếu bạn kh&ocirc;ng c&oacute; Visa QIWI Wallet, bạn c&oacute; thể đăng k&yacute; miễn ph&iacute; trực tiếp từ ứng dụng.</p>

Visa QIWI Wallet cung cấp một cách đơn giản và đáng tin cậy để thanh toán hàng hóa và dịch vụ, nhận thanh toán và chuyển tiền trên toàn thế giới.

Visa QIWI Wallet cho phép bạn:

 • Trả tiền hàng hóa và dịch vụ với khoảng 7000 nhà cung cấp (nhà khai thác di động, truy cập Internet, truyền hình, các tiện ích khác), trả tiền phạt cho cảnh sát giao thông, nhiệm vụ và các dịch vụ của chính phủ.
 • Ban hành và trả các hóa đơn của người sử dụng Visa QIWI Wallet khác và cửa hàng trực tuyến.
 • Trả lại các khoản vay tiêu dùng.
 • Mua vé máy bay và tàu hỏa.
 • Chuyển tiền cho người dùng Visa QIWI Wallet khác mà không thu phí.
 • Rút tiền từ Visa QIWI Wallet vào tài khoản ngân hàng và các loại thẻ, hoặc thông qua các hệ thống chuyển tiền.
 • Sử dụng nhiều nguồn vốn (Visa QIWI Wallet, tài khoản cá nhân tại các nhà khai thác di động Beeline, Megafon, MTS, hoặc thẻ ngân hàng) và tiền tệ.
 • Phát hành thẻ ảo Visa, gắn liền với Visa QIWI Wallet của bạn cho việc mua bán trên các cửa hàng trực tuyến.
 • Tìm hiểu về các phương pháp, và các địa điểm gần nhất, để đứng đầu tại Visa QIWI Wallet.
 • Duy trì các chi tiết thanh toán cho tái thanh toán.
 • Nhận báo cáo và thông tin chính thức.

Nếu bạn không có Visa QIWI Wallet, bạn có thể đăng ký miễn phí trực tiếp từ ứng dụng.

Download: iOS

visa-qiwi-wallet-itunes-ios-app
visa-qiwi-wallet-itunes-ios-app
visa-qiwi-wallet-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
 • Chia sẻ bài viết