ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Travelr – Theo dõi các khoản chi tiêu thuận tiện hơn

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Travelr l&agrave; một ứng dụng tất cả-trong-một theo d&otilde;i chi ph&iacute; đầy đủ t&iacute;nh năng phục vụ cho du kh&aacute;ch. N&oacute; tự h&agrave;o l&agrave; một m&aacute;y t&iacute;nh, m&aacute;y chuyển đổi tiền tệ v&agrave; một bộ theo d&otilde;i chi ph&iacute; tất cả trong một ứng dụng tiện lợi duy nhất. Đơn giản v&agrave; dễ sử dụng, Travelr cho ph&eacute;p l&ecirc;n kế hoạch ng&acirc;n s&aacute;ch di động hiệu quả m&agrave; kh&ocirc;ng phiền phức v&igrave; phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.</p>

Travelr là một ứng dụng tất cả-trong-một theo dõi chi phí đầy đủ tính năng phục vụ cho du khách. Nó tự hào là một máy tính, máy chuyển đổi tiền tệ và một bộ theo dõi chi phí tất cả trong một ứng dụng tiện lợi duy nhất. Đơn giản và dễ sử dụng, Travelr cho phép lên kế hoạch ngân sách di động hiệu quả mà không phiền phức vì phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Travelr là một trong những ứng dụng chi phí đơn giản nhất mà bạn từng sử dụng.

 

Với Travelr, bạn có thể:

 

  • Thêm các chuyến đi với các thông tin như địa điểm, thời gian đi trong bao lâu và ngân sách
  • Thêm hình ảnh, các danh mục và giá các chi phí
  • Khả năng thêm cả hình ảnh của sản phẩm và nhận được theo dõi hóa đơn
  • Dễ dàng chỉnh sửa, thêm hay xóa chi phí của một chuyến đi bằng cách lướt tay đơn giản
  • Các phép toán với máy tính bên trong ứng dụng
  • Xem tỷ lệ chuyển đổi tiền tệ mới nhất với công cụ chuyển đổi tiền tệ

Hỗ trợ: Nếu bạn có đề nghị/ ý kiến nào, xin vui lòng email cho chúng tôi tại support@epiquestudios.com.

 

Download: iOS

 

travelr-itunes-ios-app
travelr-itunes-ios-app
travelr-itunes-ios-app
travelr-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết