ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Toshl Finance – Đạt giải Europa tốt nhất hạng mục tài chính

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Toshl Finance l&agrave; một người quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n tạo ra niềm vui. T&igrave;m ra nơi m&agrave; tiền của bạn đi, theo d&otilde;i c&aacute;c h&oacute;a đơn v&agrave; chi ti&ecirc;u, thiết lập ng&acirc;n s&aacute;ch. Đ&oacute; l&agrave; thuộc về trực quan, an to&agrave;n, ri&ecirc;ng tư, được thiết kế với t&iacute;nh năng v&agrave; sự ch&uacute; &yacute; đến từng chi tiết. Toshl giống như cố vấn t&agrave;i ch&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n của bạn v&agrave; n&oacute; sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng bạn mọi l&uacute;c mọi nơi.</p>

"Trong tất cả các ứng dụng về giám sát chi tiêu, một trong những ứng dụng khó đánh bại nhấtToshl Finance." - New York Times

"Bây giờ tôi biết nơi mà tiền của mình đang dần biến mất, đó là nhờ Toshl ..." - BBC

"Toshl là sử dụng đơn giảnsắp xếp các chi phí một cách hợp lý. Nếu bạn sử dụng nhiều điện thoại thông minh chạy trên nhiều nền tảng, bạn sẽ thực sự yêu Toshl. " - The Next Web

Ứng dụng chiến thắng của giải thưởng The Europa năm 2013 cho ứng dụng thương mại, tài chính hoặc khởi động thanh toán tốt nhất

Toshl Finance là một người quản lý tài chính cá nhân tạo ra niềm vui. Tìm ra nơi mà tiền của bạn đi, theo dõi các hóa đơn và chi tiêu, thiết lập ngân sách. Đó là thuộc về trực quan, an toàn, riêng tư, được thiết kế với tính năng và sự chú ý đến từng chi tiết. Toshl giống như cố vấn tài chính cá nhân của bạn và nó sẽ đồng hành cùng bạn mọi lúc mọi nơi. 

 

Download: iOS

 

toshl-finance-save-money-budget-itunes-ios-app
toshl-finance-save-money-budget-itunes-ios-app
toshl-finance-save-money-budget-itunes-ios-app
toshl-finance-save-money-budget-itunes-ios-app
toshl-finance-save-money-budget-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết