ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: TOEIC Preparation – Chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>TOEIC preparation l&agrave; c&ocirc;ng cụ tốt nhất cho bạn. Ứng dụng n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ cung cấp c&aacute;c từ cần thiết với định nghĩa r&otilde; r&agrave;ng được thu thập từ c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra thực tế, nhưng cũng cung cấp cho bạn những bộ sưu tập b&agrave;i kiểm tra để gi&uacute;p bạn l&agrave;m quen với dạng của b&agrave;i kiểm tra trong phần Reading.</p>

Bạn có muốn đạt một số điểm cao trong kỳ thi TOEIC trong thời gian chuẩn bị ngắn ngủi không?

TOEIC preparation là công cụ tốt nhất cho bạn. Ứng dụng này không chỉ cung cấp các từ cần thiết với định nghĩa rõ ràng được thu thập từ các bài kiểm tra thực tế, nhưng cũng cung cấp cho bạn những bộ sưu tập bài kiểm tra để giúp bạn làm quen với dạng của bài kiểm tra trong phần Reading.

Các tính năng chính bao gồm:

- Những từ quan trọng nhất được rút ra từ nhiều nguồn khác nhau của sách, các bài viết.
- Tất cả từ vựng đi kèm với định nghĩa, giải thích chi tiết và kiểm tra từ vựng.
- Thuận tiện với chế độ "Play" cho phép bạn chỉ cần lắng nghe và học tập mà không cần phải nhìn vào màn hình. Ngoài ra, ba chế độ: dễ, trung bình và khó khăn cho phép bạn phân loại các từ thành ba phần riêng biệt bao gồm những từ mà bạn biết rõ, biết một chút, và không biết được nêu ra. Sau đó bằng cách chọn thứ tự từ dựa theo độ khó, bạn có thể thấy những từ khó khăn trước tiên.

Trong bộ sưu tập bài kiểm tra, ứng dụng cung cấp cho bạn các bài kiểm tra được cập nhật nhất trong thời gian gần đây với những câu mà bạn luôn luôn thấy trong bài thi TOEIC.

Download: iOS

toeic-preparation-itunes-ios-app
toeic-preparation-itunes-ios-app
toeic-preparation-itunes-ios-app
toeic-preparation-itunes-ios-app
toeic-preparation-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết